PDF EndNote BibTex RIS Cite

Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey

Year 2006, Volume 45, Issue 1, 23 - 34, 01.03.2006

Abstract

Waste can be defined as any material which must be disposed of according to national regulations undertaken. Wastes occur unavoidably at the end of mining activities as in other many industries. They become dangerous for environment and human's health if it is disposed into the nature in an unsuitable way. Huge amounts of mining wastes occur in Europe and in our country. The yearly amount in European Community (EC) reaches up to 29% of whole wastes. In other words the amount of wastes due to mining activities exceed 400 million tonnes annually (Commission of the European Communities, 2003). In Europe, especially towards 2000s, the accidents caused by mining waste disposal pools/dams resulted in serious environmental problems. Therefore studies on this subject have increased recently. In EC countries and Turkey, there are many legal regulations related with wastes including mining wastes. However, serious discomfort and discrepancy exist in the management of mining wastes both in Turkey and EC. During the period of EC adaptation, it is important to analyze the present regulations of our country on the basis of related EC regulations. Because there is not any specific regulation for mining wastes in Turkey, this kind of wastes is considered in the content of "The Regulation of Dangereous Wastes Control". This situation puts the mining wastes into the dangerous category. But the characteristics of mining wastes change from mine to mine and according to the technology used for mine production and processing. Therefore a specific regulation for the management of mining wastes in our country must be undertaken urgently

MADEN ATIKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT : AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Year 2006, Volume 45, Issue 1, 23 - 34, 01.03.2006

Abstract

Atık, elinde bulunduranın elden çıkardığı ya da yürürlükteki ulusal mevzuat hükümlerine göre atmak zorunda olduğu herhangi bir madde olarak tanımlanabilir. Tüm endüstriyel faaliyetlerde olduğu gibi madenlerin işletilmesi sonucunda da atık meydana gelmektedir. Bu maden atıkları uygun olmayan bir şekilde çevreye bırakıldıklarında çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Ülkemizde ve Avrupa’da oldukça büyük miktarlarda maden atık oluşumu söz konusudur. Örneğin, Avrupa Birliğinde (AB) madencilik faaliyetleri sonucu oluşan atık miktarı, Avrupa’da oluşan yıllık atık miktarının % 29’unu oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle meydana gelen maden atıkları yıllık 400 milyon tonu aşmaktadır (Commission of the European Communities, 2003). Avrupa’da özellikle 2000’li yıllara doğru maden atıklarının depolandığı havuzlarda/barajlarda meydana gelen kazaların ciddi çevresel sorunlar yaratması bu konu üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırmıştır. Ülkemizde ve AB’de maden atıklarını da içine alan atıklarla ilgili çok sayıda yasal düzenleme vardır. Ancak, AB’de olduğu gibi ülkemizde de maden atıklarının yönetiminde ciddi sıkıntılar vardır. AB uyum sürecinde AB mevzuatına dayandırılarak ülkemizdeki mevzuat boşlukları analizinin yapılması önemlidir. Ülkemizde maden atıklarına özgü yönetmelik olmaması nedeniyle bu atıklar özellikle “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durum maden atıklarını tehlikeli atık sınıfına sokmaktadır. Maden atıklarının özellikleri madenden madene, kullanılan üretim ve zenginleştirme teknolojilerine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle maden atıklarının yönetimi için bu özel atık akışına özgü yönetmeliğin en kısa sürede düzenlenerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Details

Other ID JA66RM27PN
Journal Section Research Article
Authors

Emel Güney ÇETİNER This is me


Bahtiyar ÜNVER This is me


Mehmet Ali HİNDİSTAN This is me

Publication Date March 1, 2006
Submission Date March 1, 2006
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 45Issue 1

Cite

Bibtex @ { madencilik361228, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2006}, volume = {45}, number = {1}, pages = {23 - 34}, title = {Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey}, key = {cite}, author = {Çetiner, Emel Güney and Ünver, Bahtiyar and Hindistan, Mehmet Ali} }
APA Çetiner, E. G. , Ünver, B. & Hindistan, M. A. (2006). Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey . Scientific Mining Journal , 45 (1) , 23-34 . Retrieved from http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/32500/361228
MLA Çetiner, E. G. , Ünver, B. , Hindistan, M. A. "Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey" . Scientific Mining Journal 45 (2006 ): 23-34 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/32500/361228>
Chicago Çetiner, E. G. , Ünver, B. , Hindistan, M. A. "Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey". Scientific Mining Journal 45 (2006 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey AU - Emel GüneyÇetiner, BahtiyarÜnver, Mehmet AliHindistan Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 45 IS - 1 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey %A Emel Güney Çetiner , Bahtiyar Ünver , Mehmet Ali Hindistan %T Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey %D 2006 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 45 %N 1 %R %U
ISNAD Çetiner, Emel Güney , Ünver, Bahtiyar , Hindistan, Mehmet Ali . "Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey". Scientific Mining Journal 45 / 1 (March 2006): 23-34 .
AMA Çetiner E. G. , Ünver B. , Hindistan M. A. Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey. Mining. 2006; 45(1): 23-34.
Vancouver Çetiner E. G. , Ünver B. , Hindistan M. A. Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey. Scientific Mining Journal. 2006; 45(1): 23-34.
IEEE E. G. Çetiner , B. Ünver and M. A. Hindistan , "Regulations Related With Mining Wastes : European Community and Turkey", Scientific Mining Journal, vol. 45, no. 1, pp. 23-34, Mar. 2006

22562 22561 22560 22590 22558