PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 1962, Volume 2, Issue 8, 525 - 530, 01.08.1962

Abstract

L'EAU, cet element inseparable de la vie peu etre consî- deree avec ses qualites chimico-physique et blo!ogique parmi ceux que l'on definit sous le nom de 'mineral' et meme d© 'minerai'. L'aceroissement du besoin en eau qui se confond avec l'ampleur grandissante de la demogiraphie, le developpement injdustriel et agricole, l'evolution fulgurante de la technique et de la science exige l'organisation de centres d'etudes et de recherches hydrogeologiques. Et cela meme dans les pays qui ne pâ- tissent pas d'une reelle penurie d'eau, grâce â une precipitation naturelle relativement abondante sur leur territoire. Dans un pays, la recherche, l'etude, l'exploîtation et la surveillance de l'evolution chimico-physique des eaux souterraines n'est possible qu'avec l'existance d'un service specia^ lise, bien organise, au seîn duquei collaborent les elements de divcfrseJ; disctolines esient&fiques. A titre d'exemple d'une telle organisation â l'echelle d'un pays, en peut prendre le Centre des Etudes HycVogeoiogiquep du Maroc avec ses vingt annees d'exerience. Ainsi, il est facile de concevoir la maniere dont on doit organiser d'une façon parfaitement reguliere un service de meme specialite et son fonetionnement en se basant sur l'experience acquise par cet organisme.

SU VE MADENCİLİĞİ

Year 1962, Volume 2, Issue 8, 525 - 530, 01.08.1962

Abstract

SU, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri île 'mineral' ve hattâ 'maden cevheri' tâbirleri İçine girebilen ve hayatın ayrılmaz bir unsurudur. Su İhtiyacının gün geçtikçe nüfus artımları, tarım ve sanayideki gelişmeler, ilim ve teknikteki hızlı ilerlemeler dolayısiyle daimî artışı, yağışları bol ve bugün için belirli bir su sıkıntısı olmayan memleketleri dahî hidrojeolojik etüd ve araştırma merkezleri ihdasına sevketmiş bulunmaktadır. Bir memleketin bilhassa yer altı su rezervelerinirı araştırılması, etüd ve işletmeye açılmaları, kimyasal ve fiziksel ÖzellikIarindek't gelişmelerin takibi ancak İyi organize edilmiş özel bir servisin varlığı ve çeşitli ilim dallarını temsil eden elemanların bu serviste teşriki mesaisi ile mümkündür. Memleket çapında böyle bir organizasyona değerli bîr örnek olarak yirmi yıllık tecrübeye sahip olan Fas Hidrojealoİîk Etüdİer Merkebi alınabilir. Bu teşekkülde edinilen tecrübelere dayanarak bu yoldaki idea! bîr servis teşkilâtının nasıl olması gerektiği ve faaliyet tarzı kolayca anlaşılmaktadır.

Details

Other ID JA82FG33HZ
Journal Section Articles
Authors

A. Mekârlm Dereköy This is me

Publication Date August 1, 1962
Submission Date August 1, 1962
Acceptance Date
Published in Issue Year 1962, Volume 2Issue 8

Cite

Bibtex @ { madencilik362982, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {1962}, volume = {2}, number = {8}, pages = {525 - 530}, title = {SU VE MADENCİLİĞİ}, key = {cite}, author = {Dereköy, A. Mekârlm} }
APA Dereköy, A. M. (1962). SU VE MADENCİLİĞİ . Scientific Mining Journal , 2 (8) , 525-530 . Retrieved from http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/32719/362982
MLA Dereköy, A. M. "SU VE MADENCİLİĞİ" . Scientific Mining Journal 2 (1962 ): 525-530 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/32719/362982>
Chicago Dereköy, A. M. "SU VE MADENCİLİĞİ". Scientific Mining Journal 2 (1962 ): 525-530
RIS TY - JOUR T1 - SU VE MADENCİLİĞİ AU - A. MekârlmDereköy Y1 - 1962 PY - 1962 N1 - DO - T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 525 EP - 530 VL - 2 IS - 8 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal SU VE MADENCİLİĞİ %A A. Mekârlm Dereköy %T SU VE MADENCİLİĞİ %D 1962 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 2 %N 8 %R %U
ISNAD Dereköy, A. Mekârlm . "SU VE MADENCİLİĞİ". Scientific Mining Journal 2 / 8 (August 1962): 525-530 .
AMA Dereköy A. M. SU VE MADENCİLİĞİ. Mining. 1962; 2(8): 525-530.
Vancouver Dereköy A. M. SU VE MADENCİLİĞİ. Scientific Mining Journal. 1962; 2(8): 525-530.
IEEE A. M. Dereköy , "SU VE MADENCİLİĞİ", Scientific Mining Journal, vol. 2, no. 8, pp. 525-530, Aug. 1962

22562 22561 22560 22590 22558