Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Year 2020, Volume 59, Issue 3, 169 - 181, 01.09.2020
https://doi.org/10.30797/madencilik.792392

Abstract

Bu çalışmada kalker, mermer artığı, kil taşı, tras, alçı taşı ve klinker üzerinde Hardgrove ve Bond öğütülebilirlik testleri yürütülmüştür. İki farklı tesise ait klinker örnekleri üzerinde 35 ve 45 dakika öğütme süresi sonunda klinkerlerin incelik değerleri karşılaştırılmıştır. Endüstriyel ölçekte farklı tesislere ait özdeş iki değirmende Cem I 42,5 R ve Cem IV/B 32 R çimentoları öğütülerek 32 μm, 45 μm ve 90 μm elek üstü değerleri karşılaştırılmıştır. Endüstriyel değirmenlerde farklı tip çimento üretimleri için birim enerji tüketimleri hesaplanarak kıyaslanmıştır. Hammaddelerin öğütülebilirlik farkları, çimento üretiminde harcanan enerji miktarları deneysel ve endüstriyel testlerle ortaya konulmuştur. En kolay öğütülen malzemenin kil taşı, en zor ise klinker olduğu görülmüştür. HGI ve Bond testleri sonucunda öğütülmesi kolay malzemeler ile endüstriyel ölçekte çimento üretilmek istenildiğinde, öğütülmesi zor olan klinkere ikame olarak tras, kalker ve mermer artığı kullanılarak üretilen katkılı çimentoların öğütme enerjisi ihtiyaçlarının Cem I Portland çimentosundan daha az olduğu ve daha kolay öğütülebildikleri teyit edilmiştir.

References

 • Alp, İ., Deveci, H., Yazıcı, E. Y., Türk, T., and Süngün, Y. H., 2009. Potential Use of Pyrite Cinders As Raw Material in Cement Production: Results of İndustrial Scale Trial Operations. Journal of Hazardous Materials, 166(1), 144-149.
 • Benzer, H.,2005. Modeling and Simulation of a Fully Air Swept Ball Mill in a Raw Material Grinding Circuit. Powder technology, 150(3), 145-154.
 • Bond, Fred C., 1961, Kırma ve Öğütme Hesapları, Bölüm I-II., Br. Chem. Müh. , 6 : 378-385, 543-548.
 • Çolak, S. S., 2018. Çimento Öğütme Uygulamalarında Bilya ve Malzeme Özelliklerinin Bilya Aşınma Sonuçları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Deniz, V., Erkan, D., ve Alyıldız, V., 2001. Kalker ve Klinker Örneğinde Kırılma Kinetiği Üzerine Bilya Çapının Etkisi. 4 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 118- 19 Ekim 2001.
 • Gouda, G.,1979. Klinker Bileşiminin Öğütülebilirlik Üzerindeki Etkisi. Çimento ve Beton Araştırmaları , 9 (2), 209-218.
 • Hardgrove, T. A.,1932. Infection with Monilia Following Extraction of Teeth. Journal of the American Dental Association, 19(3), 483-486.
 • Hoşten, Ç., Avşar, Ç., 1997. Çimento Klinkeri ve Tras Karışımlarının Öğütülebilirlik Özellikleri. Türkiye 15. Madencilik Kongresi, Zonguldak, s. 291-298.
 • Hoşten, C., Avsar, C.,1998. Grindability of Mixtures of Cement Clinker and Trass. Cement and Concrete Research concrete research, 28(11), 1519-1524.
 • Hoşten, C., Fidan, B., 2012. An İndustrial Comparative Study of Cement Clinker Grinding Systems Regarding the Specific Energy Consumption and Cement Properties. Powder Technology, 221, 183-188.
 • Karakaş, F., 2006. Çimento Hammaddelerinin Öğütülmesinde Enerji Optimizasyonu. Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmaz, A., 2012. Klinker Ana Komponentlerin Öğütme ve Çimento Dayanımları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Nitta, S., Bissombolob, A., Furuyamab,T., Mori, S., 2002. Relationship Between Bond’s Work Index (Wi) and Uniformity Constant (n) of Grinding Kinetics on Tower Mill Milling Limestone. International Journal of Minereral Processing, No. 66 s. 79–87.
 • Smith, J. V., 2013. Feldspar Minerals: Crystal Structure and Physical Properties 1. Springer Science and Business Media.
 • Sahasrabudhe, R., Sistu, P., Sardar, Sahasrabudhe, R., Sistu, P., Sardar, G., and Gopinath, R., G. A.
 • U. T. A. M., Gopinath, R. A. V. I., 2006. Control and Optimization in Cement Plants. IEEE Control Systems Magazine, 26(6), 56-63.
 • Speight, J. G., 2012. The Chemistry and Technology of Coal. CRC Press.
 • Venkatanarayanan, H. K., Rangaraju, P. R., 2015. Effect of Grinding of Low-Carbon Rice Husk Ash on the Microstructure and Performance Properties of Blended Cement Concrete. Cement and Concrete Composites, 55, 348-36.
 • Yıldız, N., 2014. Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme. Cilt 1. Ankara.

Year 2020, Volume 59, Issue 3, 169 - 181, 01.09.2020
https://doi.org/10.30797/madencilik.792392

Abstract

References

 • Alp, İ., Deveci, H., Yazıcı, E. Y., Türk, T., and Süngün, Y. H., 2009. Potential Use of Pyrite Cinders As Raw Material in Cement Production: Results of İndustrial Scale Trial Operations. Journal of Hazardous Materials, 166(1), 144-149.
 • Benzer, H.,2005. Modeling and Simulation of a Fully Air Swept Ball Mill in a Raw Material Grinding Circuit. Powder technology, 150(3), 145-154.
 • Bond, Fred C., 1961, Kırma ve Öğütme Hesapları, Bölüm I-II., Br. Chem. Müh. , 6 : 378-385, 543-548.
 • Çolak, S. S., 2018. Çimento Öğütme Uygulamalarında Bilya ve Malzeme Özelliklerinin Bilya Aşınma Sonuçları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Deniz, V., Erkan, D., ve Alyıldız, V., 2001. Kalker ve Klinker Örneğinde Kırılma Kinetiği Üzerine Bilya Çapının Etkisi. 4 Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 118- 19 Ekim 2001.
 • Gouda, G.,1979. Klinker Bileşiminin Öğütülebilirlik Üzerindeki Etkisi. Çimento ve Beton Araştırmaları , 9 (2), 209-218.
 • Hardgrove, T. A.,1932. Infection with Monilia Following Extraction of Teeth. Journal of the American Dental Association, 19(3), 483-486.
 • Hoşten, Ç., Avşar, Ç., 1997. Çimento Klinkeri ve Tras Karışımlarının Öğütülebilirlik Özellikleri. Türkiye 15. Madencilik Kongresi, Zonguldak, s. 291-298.
 • Hoşten, C., Avsar, C.,1998. Grindability of Mixtures of Cement Clinker and Trass. Cement and Concrete Research concrete research, 28(11), 1519-1524.
 • Hoşten, C., Fidan, B., 2012. An İndustrial Comparative Study of Cement Clinker Grinding Systems Regarding the Specific Energy Consumption and Cement Properties. Powder Technology, 221, 183-188.
 • Karakaş, F., 2006. Çimento Hammaddelerinin Öğütülmesinde Enerji Optimizasyonu. Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Korkmaz, A., 2012. Klinker Ana Komponentlerin Öğütme ve Çimento Dayanımları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Nitta, S., Bissombolob, A., Furuyamab,T., Mori, S., 2002. Relationship Between Bond’s Work Index (Wi) and Uniformity Constant (n) of Grinding Kinetics on Tower Mill Milling Limestone. International Journal of Minereral Processing, No. 66 s. 79–87.
 • Smith, J. V., 2013. Feldspar Minerals: Crystal Structure and Physical Properties 1. Springer Science and Business Media.
 • Sahasrabudhe, R., Sistu, P., Sardar, Sahasrabudhe, R., Sistu, P., Sardar, G., and Gopinath, R., G. A.
 • U. T. A. M., Gopinath, R. A. V. I., 2006. Control and Optimization in Cement Plants. IEEE Control Systems Magazine, 26(6), 56-63.
 • Speight, J. G., 2012. The Chemistry and Technology of Coal. CRC Press.
 • Venkatanarayanan, H. K., Rangaraju, P. R., 2015. Effect of Grinding of Low-Carbon Rice Husk Ash on the Microstructure and Performance Properties of Blended Cement Concrete. Cement and Concrete Composites, 55, 348-36.
 • Yıldız, N., 2014. Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme. Cilt 1. Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Abdul Vahap KORKMAZ This is me (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8691-1937
Türkiye

Publication Date September 1, 2020
Submission Date May 8, 2020
Acceptance Date
Published in Issue Year 2020, Volume 59Issue 3

Cite

Bibtex @research article { madencilik792392, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2020}, volume = {59}, number = {3}, pages = {169 - 181}, doi = {10.30797/madencilik.792392}, title = {HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Abdul Vahap} }
APA Korkmaz, A. V. (2020). HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Scientific Mining Journal , 59 (3) , 169-181 . DOI: 10.30797/madencilik.792392
MLA Korkmaz, A. V. "HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 169-181 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/56728/792392>
Chicago Korkmaz, A. V. "HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 169-181
RIS TY - JOUR T1 - HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - Abdul VahapKorkmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30797/madencilik.792392 DO - 10.30797/madencilik.792392 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 181 VL - 59 IS - 3 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.792392 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.792392 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A Abdul Vahap Korkmaz %T HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2020 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 59 %N 3 %R doi: 10.30797/madencilik.792392 %U 10.30797/madencilik.792392
ISNAD Korkmaz, Abdul Vahap . "HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Scientific Mining Journal 59 / 3 (September 2020): 169-181 . https://doi.org/10.30797/madencilik.792392
AMA Korkmaz A. V. HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Mining. 2020; 59(3): 169-181.
Vancouver Korkmaz A. V. HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Scientific Mining Journal. 2020; 59(3): 169-181.
IEEE A. V. Korkmaz , "HAMMADDE VE KLİNKER ÖĞÜTÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Scientific Mining Journal, vol. 59, no. 3, pp. 169-181, Sep. 2020, doi:10.30797/madencilik.792392

22562 22561 22560 22590 22558