Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi

Year 2021, Volume: 60 Issue: 4, 181 - 189, 21.12.2021
https://doi.org/10.30797/madencilik.937920

Abstract

Bu çalışmada bir yeraltı maden işletmesinde iş sağlığı güvenliği risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Türkiye’de en çok kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinden olan 5x5 L matris ve Fine-Kinney yöntemleri ile çok bilinmeyen HRNS risk değerlendirme yöntemi bir yeraltı maden işletmesine uygulanarak karşılaştırılmışlardır. Buna göre 5x5 L matris yönteminin esnek olduğu, düşük seviyeli riskleri görmeye yatkın olduğu, Fine-Kinney yönteminin daha az esnek olduğu görülmüştür. Ayrıca HRNS yönteminin ise riskleri görmek konusunda daha iyi olduğu, özellikle tehlike seviyesi yüksek riskleri görme konusunda diğerlerine göre daha iyi olduğu sonuçlarına varılmış ve HRNS yöntemi önerilmiştir.

References

 • Ankara, 2020. Risk Yönetimi ve Değerlendirme III-Bölüm Risk Değerlendirme Metotları Eğitim Slaytları. http://www.ankaraisguvenligi.com. Son Erişim Tarihi 15.05.2021. Anonim, 2021. 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, Madde 3/ö bendi. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf Son Erişim 15.05.2021
 • Bilir M. S. Gürcanlı, E. 2015 b. İnşaatlarda Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi HRNS. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye. Bilir, S. Gürcanlı E. 2015 a. Applicability of The Hazard Rating Number System in The Construction Industry. The XXVIIth Annual Occupational Ergonomics and Safety Conference Nashville, Tennessee, USA, May 28-29, 2015.
 • Birgören, B. 2017. Fine-Kinney Risk Analizi Yönteminde Risk Analizi Yönteminde Risk Faktörlerinin Hesaplama Zorlukları ve Çözüm Önerileri. Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 9 (1): 20-25.
 • Dündar, A. C. 2016. Enerji Üretim Tesislerinde Tehlike Ve Risk Analizinde Yeni İnteraktif Bir Yöntem ve Uygulaması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 269.
 • Ekinci, G. 2021. Bir Yeraltı Maden İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Farklı Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Fine, W.T. 1971. Mathematical Evaluations for Controlling Hazards. Journal of Safety Research. 3, 157-166.
 • Kinney, G.F.,Wiruth, A.D. 1976.Practical Risk Analysis For Safety Management. NWC Technical Publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA.
 • Koltan, A., Orhon, H. Y., Yılmaz, S., Altay, M., Yılmaz, S., Çay, İ., 2010. Risk Değerlendirmede Kullanılan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağlığına Uygunluğunun Değerlendirilmesi. https://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/viewFile/133/192. Son Erişim Tarihi: 28.03.05.2021.
 • Okur, M. 2020. Açık Kaynaklardaki Risk Değerlendirme Raporlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi. SBE, İSG ABD, Yayınlanmamış Dönem Projesi, Dicle Üniversitesi.
 • Özdilek, Ö. 2020. 5 x5 Matris Risk Değerlendirmesi Her Derde Deva Risk Değerlendirmesi Yöntemi midir?. https://www.ozlemacademy.com. Son Erişim Tarihi 15.05.2021.
 • Özkılıç, Ö. 2014. Risk Değerlendirmesi Atex Direktifleri-Patlayıcı Ortam Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması-Kantitatif Risk Değerlendirme-Seveso II Direktifleri. TİSK Yayınevi, Yenişehir Kitapevi. Sayfa: 422. Ankara.
 • Temizalan, U. A. 2019. Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Ve Bir Fişli Kablo Üretim Tesisinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Yeni Yüzyıl, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türer, N. 2013. CE Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi. MESS-06.05.2013 İSG Haftası Seminerleri Sunumu. http://mess.org.tr/media/filer_public/bf/a1/bfa1a88e-5854-42e6-bce9-47ea0f371bf2/bsh_necmi_turer-sunum_20130506.pdf. Son Erişim Tarihi 15.05.2021.
 • Uçar, A. T. 2019. Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Bir Fişli Kablo Üretim Tesisinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 219.
 • Yalman, N. Akata, H. E. 2019. Atık Plastiklerin Geri Dönüşümle Sanayiye Kazandırılmasında Kullanılan Plastik Kırma Makinelerinde Karşılaşılan Riskler ve Çözüm Önerileri. Turkey XI. IBANESS Kongreler Serisi-Tekirdağ/Türkiye. 9-10. Mart. 2019.

A Comprehensive Comparison of Different OHS-Risk Assessment Methods Applied in an Underground Mine and a Method Suggestion

Year 2021, Volume: 60 Issue: 4, 181 - 189, 21.12.2021
https://doi.org/10.30797/madencilik.937920

Abstract

In this study, occupational health and safety-based risk assessment study applied in an underground mine was introduced. The 5x5 L matrix method and Fine-Kinney methods, which are the most commonly used methods in Turkey, and the HRNS risk assessment method, which is not well known, were applied to an underground mine and compared. As a result, it was observed that the 5x5 L matrix method is flexible, tends to see low-level risks, and the Fine-Kinney method is less flexible. In addition, it was concluded that the HRNS method is better at analyzing risks, especially high levels of danger, and finally, the HRNS method was suggested.

References

 • Ankara, 2020. Risk Yönetimi ve Değerlendirme III-Bölüm Risk Değerlendirme Metotları Eğitim Slaytları. http://www.ankaraisguvenligi.com. Son Erişim Tarihi 15.05.2021. Anonim, 2021. 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, Madde 3/ö bendi. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf Son Erişim 15.05.2021
 • Bilir M. S. Gürcanlı, E. 2015 b. İnşaatlarda Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi HRNS. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye. Bilir, S. Gürcanlı E. 2015 a. Applicability of The Hazard Rating Number System in The Construction Industry. The XXVIIth Annual Occupational Ergonomics and Safety Conference Nashville, Tennessee, USA, May 28-29, 2015.
 • Birgören, B. 2017. Fine-Kinney Risk Analizi Yönteminde Risk Analizi Yönteminde Risk Faktörlerinin Hesaplama Zorlukları ve Çözüm Önerileri. Kırklareli Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 9 (1): 20-25.
 • Dündar, A. C. 2016. Enerji Üretim Tesislerinde Tehlike Ve Risk Analizinde Yeni İnteraktif Bir Yöntem ve Uygulaması. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 269.
 • Ekinci, G. 2021. Bir Yeraltı Maden İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Farklı Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi FBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Fine, W.T. 1971. Mathematical Evaluations for Controlling Hazards. Journal of Safety Research. 3, 157-166.
 • Kinney, G.F.,Wiruth, A.D. 1976.Practical Risk Analysis For Safety Management. NWC Technical Publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA.
 • Koltan, A., Orhon, H. Y., Yılmaz, S., Altay, M., Yılmaz, S., Çay, İ., 2010. Risk Değerlendirmede Kullanılan L Tipi Karar Matrisi Yönteminin İşçi Sağlığına Uygunluğunun Değerlendirilmesi. https://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/viewFile/133/192. Son Erişim Tarihi: 28.03.05.2021.
 • Okur, M. 2020. Açık Kaynaklardaki Risk Değerlendirme Raporlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi. SBE, İSG ABD, Yayınlanmamış Dönem Projesi, Dicle Üniversitesi.
 • Özdilek, Ö. 2020. 5 x5 Matris Risk Değerlendirmesi Her Derde Deva Risk Değerlendirmesi Yöntemi midir?. https://www.ozlemacademy.com. Son Erişim Tarihi 15.05.2021.
 • Özkılıç, Ö. 2014. Risk Değerlendirmesi Atex Direktifleri-Patlayıcı Ortam Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması-Kantitatif Risk Değerlendirme-Seveso II Direktifleri. TİSK Yayınevi, Yenişehir Kitapevi. Sayfa: 422. Ankara.
 • Temizalan, U. A. 2019. Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Ve Bir Fişli Kablo Üretim Tesisinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Yeni Yüzyıl, SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Türer, N. 2013. CE Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi. MESS-06.05.2013 İSG Haftası Seminerleri Sunumu. http://mess.org.tr/media/filer_public/bf/a1/bfa1a88e-5854-42e6-bce9-47ea0f371bf2/bsh_necmi_turer-sunum_20130506.pdf. Son Erişim Tarihi 15.05.2021.
 • Uçar, A. T. 2019. Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Bir Fişli Kablo Üretim Tesisinin Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 219.
 • Yalman, N. Akata, H. E. 2019. Atık Plastiklerin Geri Dönüşümle Sanayiye Kazandırılmasında Kullanılan Plastik Kırma Makinelerinde Karşılaşılan Riskler ve Çözüm Önerileri. Turkey XI. IBANESS Kongreler Serisi-Tekirdağ/Türkiye. 9-10. Mart. 2019.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Orijinal Araştırma
Authors

Özgür AKKOYUN
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9103-8300
Türkiye


Ğurbet EKİNCİ
It is not affiliated with an institution
0000-0001-9346-0660
Türkiye

Publication Date December 21, 2021
Submission Date May 16, 2021
Acceptance Date August 16, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 60 Issue: 4

Cite

Bibtex @research article { madencilik937920, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2021}, volume = {60}, number = {4}, pages = {181 - 189}, doi = {10.30797/madencilik.937920}, title = {Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi}, key = {cite}, author = {Akkoyun, Özgür and Ekinci, Ğurbet} }
APA Akkoyun, Ö. & Ekinci, Ğ. (2021). Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi . Scientific Mining Journal , 60 (4) , 181-189 . DOI: 10.30797/madencilik.937920
MLA Akkoyun, Ö. , Ekinci, Ğ. "Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi" . Scientific Mining Journal 60 (2021 ): 181-189 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/66361/937920>
Chicago Akkoyun, Ö. , Ekinci, Ğ. "Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi". Scientific Mining Journal 60 (2021 ): 181-189
RIS TY - JOUR T1 - A Comprehensive Comparison of Different OHS-Risk Assessment Methods Applied in an Underground Mine and a Method Suggestion AU - ÖzgürAkkoyun, ĞurbetEkinci Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30797/madencilik.937920 DO - 10.30797/madencilik.937920 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 189 VL - 60 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.937920 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.937920 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi %A Özgür Akkoyun , Ğurbet Ekinci %T Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi %D 2021 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 60 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.937920 %U 10.30797/madencilik.937920
ISNAD Akkoyun, Özgür , Ekinci, Ğurbet . "Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi". Scientific Mining Journal 60 / 4 (December 2021): 181-189 . https://doi.org/10.30797/madencilik.937920
AMA Akkoyun Ö. , Ekinci Ğ. Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi. Mining. 2021; 60(4): 181-189.
Vancouver Akkoyun Ö. , Ekinci Ğ. Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi. Scientific Mining Journal. 2021; 60(4): 181-189.
IEEE Ö. Akkoyun and Ğ. Ekinci , "Farklı ISG-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bir Yeraltı Maden İşletmesinde Karşılaştırmalı Uygulanması Ve Yöntem Önerisi", Scientific Mining Journal, vol. 60, no. 4, pp. 181-189, Dec. 2021, doi:10.30797/madencilik.937920

22562 22561 22560 22590 22558