Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması

Year 2022, Volume: 61 Issue: 4, 193 - 200, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1061751

Abstract

Kayseri’den sağlanan, pomzadan hidrometalurjik yöntemlerle alümina üretimi araştırılmıştır. Başlıca %64,64 SiO2 ve %14,85 Al2O3 içeren pomza örneği su, HCl, H2SO4 ve HNO3 çözeltileriyle liç edilmiş ve alüminyum hiçbir ortamda kazanılamamıştır. Mekanik olarak aktifleştirilmesi amacıyla pomza 2-60 dk aralığında değişik sürelerde gezegensel bilyalı değirmende aşırı öğütülmüştür. Aşırı öğütülmüş pomza örnekleri özdeş koşullarda değişik asit çözeltilerinde liç edilmiş ve 60 dk aşırı öğütülmüş pomza örneğinin HCl çözeltisinde liçi sonucunda alüminyumun %66,40’sı asidik sulu çözeltide kazanılmıştır. . Alüminyum kazanımını arttırmak amacıyla, süre, asit derişimi ve sıcaklık değişkenlerinin etkisi araştırılmıştır. Böylece, 4 M HCl çözeltisinde, kaynama sıcaklığında ve 24 saatte yapılan liç işlemiyle alüminyum kazanımı %91,37’ye yükselmiştir. Bu yüklü liç çözeltisinden evaporasyon yöntemiyle AlCl3 tuzu çöktürülmüş ve bu tuz 1200 °C’de 3 saat kavrularak, %62,87 Al2O3 içerikli bir pomza alüminası ilk kez üretilmiştir. Üretilen pomza alüminasında sodyum ve potasyum içerikleri düşük ancak demir ve kalsiyum içerikleri ise çok yüksektir. Sonuç olarak, pomzadan alümina üretimi amacıyla mekanik aktivasyon, asit liçi, çözelti saflaştırma, çöktürme ve kavurma işlemlerini içeren temel bir akım şeması önerilmiştir.

References

 • Aydemir, M.K. (2021). Pomzadan Alümina Üretiminin Hidrometalurjik Yöntemlerle Araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • Aydoğmuş, R. (2019). Zenginleştirilmiş Malatya-Pütürge Pirofillit Cevherinin Alümina Üretimi İçin Aktifleştirilmesi, [Yüksek Lisans Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • Davraz, M., Gündüz, L. (1997). Isparta Yöresi Pomza Taşının Hafif Yapı Elemanı Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Analiz. 1. Isparta Pomza Sempozyumu, (s. 61-70).
 • Elmastaş, N. (2012). Türkiye İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(23), 198-206.
 • Eroğlu, G., Şahiner, M., (2020). Dünyada ve Türkiye’de Pomza, MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Ersoy, B., Sariisik, A., Dikmen, S., Sariisik, G. (2010). Characterization of acidic pumice and determination of its electrokinetic properties in water. Powder Technology, 197(1-2), 129-135.
 • Karabay, D. (2006). Değişik oranlarda pomza, talk ve serpantin ilavelerinin fayans masse üzerine etkileri. [Yüksek Lisans Tezi], [Kütahya], Dumlupınar Üniversitesi.
 • Kılınç Aksay, E., Akar, A., Cöcen, İ. (2016). Pomza Cevherinin Hazırlanması ve Zenginleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 384-390.
 • MTA. 2021. Pomza, https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/pomza [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]
 • Orhan, A., Dinçer, İ., Akın, M., Çoban, S. (2017). Nevşehir Pomza Endüstrisi'nin Genel Değerlendirilmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 571-579.
 • Talsad. 2021. Dünya Alüminyum Sektörü, http://talsad.org.tr/wp-content/uploads/files/dunya-aluminyum-sektoru-ve-turkiye-talsad-alus08-2017.pdf [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]
 • Umucu, Y. (2004). Isparta-Karakaya yöresi pomza yataklarının gravite ile zenginleştirme olanaklarının araştırılması ve tesis simülasyonu. [Yüksek Lisans Tezi], [Isparta], Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Uysal, T. (2018). Asit Liç Yöntemi İle Pirofillit Cevherinden Alümina Üretiminde Aktifleştirme Koşullarının Araştırılması. [Doktora Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • World Aluminum. 2021. Alumina Production, https://www.world-aluminium.org/statistics/alumina-production/#data [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]

Investigation of alumina production from pumice by acidic leaching

Year 2022, Volume: 61 Issue: 4, 193 - 200, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1061751

Abstract

Production of alumina from pumice from Kayseri by hydrometallurgical methods was investigated. The pumice sample containing mainly 64.64% SiO2 and 14.85% Al2O3 was leached with water, HCl, H2SO4 and HNO3 solutions and aluminum could not be recovered in any medium. To activate it mechanically, the pumice was intensively milled in a planetary ball mill at different times in the range of 2-60 minutes. Intensively milled pumice samples were leached in different acid solutions under identical conditions and 66.40% of aluminum was recovered using 60 min. milled pumice sample leached by HCl. For increasing the aluminum recovery, effects of time, acid concentration and temperature were investigated. Thus, the aluminum recovery increased to 91.37% by leaching in 4 M HCl solution, at boiling temperature and in 24 hours. AlCl3 salt was precipitated from this pregnant leaching solution by evaporation method, then the salt was roasted at 1200 °C for 3 hours and a pumice alumina with 62.87% Al2O3 content was produced for the first time. The sodium and potassium contents of the produced pumice alumina are low, but the iron and calcium contents are very high. As a result, a basic flow chart including mechanical activation, acid leaching, solution purification, precipitation and roasting processes has been proposed for the production of alumina from pumice..

References

 • Aydemir, M.K. (2021). Pomzadan Alümina Üretiminin Hidrometalurjik Yöntemlerle Araştırılması. [Yüksek Lisans Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • Aydoğmuş, R. (2019). Zenginleştirilmiş Malatya-Pütürge Pirofillit Cevherinin Alümina Üretimi İçin Aktifleştirilmesi, [Yüksek Lisans Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • Davraz, M., Gündüz, L. (1997). Isparta Yöresi Pomza Taşının Hafif Yapı Elemanı Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Analiz. 1. Isparta Pomza Sempozyumu, (s. 61-70).
 • Elmastaş, N. (2012). Türkiye İçin Önemi Giderek Artan Bir Maden: Pomza (Sünger Taşı). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(23), 198-206.
 • Eroğlu, G., Şahiner, M., (2020). Dünyada ve Türkiye’de Pomza, MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Ersoy, B., Sariisik, A., Dikmen, S., Sariisik, G. (2010). Characterization of acidic pumice and determination of its electrokinetic properties in water. Powder Technology, 197(1-2), 129-135.
 • Karabay, D. (2006). Değişik oranlarda pomza, talk ve serpantin ilavelerinin fayans masse üzerine etkileri. [Yüksek Lisans Tezi], [Kütahya], Dumlupınar Üniversitesi.
 • Kılınç Aksay, E., Akar, A., Cöcen, İ. (2016). Pomza Cevherinin Hazırlanması ve Zenginleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 384-390.
 • MTA. 2021. Pomza, https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/pomza [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]
 • Orhan, A., Dinçer, İ., Akın, M., Çoban, S. (2017). Nevşehir Pomza Endüstrisi'nin Genel Değerlendirilmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 571-579.
 • Talsad. 2021. Dünya Alüminyum Sektörü, http://talsad.org.tr/wp-content/uploads/files/dunya-aluminyum-sektoru-ve-turkiye-talsad-alus08-2017.pdf [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]
 • Umucu, Y. (2004). Isparta-Karakaya yöresi pomza yataklarının gravite ile zenginleştirme olanaklarının araştırılması ve tesis simülasyonu. [Yüksek Lisans Tezi], [Isparta], Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Uysal, T. (2018). Asit Liç Yöntemi İle Pirofillit Cevherinden Alümina Üretiminde Aktifleştirme Koşullarının Araştırılması. [Doktora Tezi], [Malatya], İnönü Üniversitesi.
 • World Aluminum. 2021. Alumina Production, https://www.world-aluminium.org/statistics/alumina-production/#data [Erişim Tarihi: 21 Aralık 2021]

Details

Primary Language Turkish
Subjects Geological Sciences and Engineering (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Muhammed Kürşat AYDEMİR
It is not affiliated with an institution
0000-0003-0846-4355
Türkiye


Murat ERDEMOGLU
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2922-7965
Türkiye

Supporting Institution İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Project Number FYL-2020-1984
Thanks Yazarlar, bu çalışmayı FYL-2020-1984 nolu proje kapsamında destekleyen İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne; FAAS analizi konusunda destek olan Prof. Dr. Sema ERDEMOĞLU’na ve Dr. Hatice ÇAĞLAR YILMAZ’a teşekkür ederler.
Publication Date December 30, 2022
Submission Date January 22, 2022
Acceptance Date April 25, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 61 Issue: 4

Cite

Bibtex @research article { madencilik1061751, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2022}, volume = {61}, number = {4}, pages = {193 - 200}, doi = {10.30797/madencilik.1061751}, title = {Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması}, key = {cite}, author = {Aydemir, Muhammed Kürşat and Erdemoglu, Murat} }
APA Aydemir, M. K. & Erdemoglu, M. (2022). Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması . Scientific Mining Journal , 61 (4) , 193-200 . DOI: 10.30797/madencilik.1061751
MLA Aydemir, M. K. , Erdemoglu, M. "Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması" . Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 193-200 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/74611/1061751>
Chicago Aydemir, M. K. , Erdemoglu, M. "Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması". Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 193-200
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of alumina production from pumice by acidic leaching AU - Muhammed KürşatAydemir, MuratErdemoglu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30797/madencilik.1061751 DO - 10.30797/madencilik.1061751 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 200 VL - 61 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.1061751 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.1061751 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması %A Muhammed Kürşat Aydemir , Murat Erdemoglu %T Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması %D 2022 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 61 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.1061751 %U 10.30797/madencilik.1061751
ISNAD Aydemir, Muhammed Kürşat , Erdemoglu, Murat . "Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması". Scientific Mining Journal 61 / 4 (December 2022): 193-200 . https://doi.org/10.30797/madencilik.1061751
AMA Aydemir M. K. , Erdemoglu M. Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması. Mining. 2022; 61(4): 193-200.
Vancouver Aydemir M. K. , Erdemoglu M. Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması. Scientific Mining Journal. 2022; 61(4): 193-200.
IEEE M. K. Aydemir and M. Erdemoglu , "Pomzadan asit liçiyle alümina üretiminin araştırılması", Scientific Mining Journal, vol. 61, no. 4, pp. 193-200, Dec. 2022, doi:10.30797/madencilik.1061751

22562 22561 22560 22590 22558