Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 61, Issue 4, 213 - 220, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1085138

Abstract

Bu çalışmada, Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yöntemi ve rezerv kaybı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yeraltı ocaklarında yerinde ölçüm, gözlem ve incelemeler yapılmıştır. Gerek arazi çalışma sonuçları gerekse konu ile ilgili literatür birlikte değerlendirilmiş ve uygulanmakta olan arakatlı göçertme yöntemi seçiminin isabetli ve doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı ocaklarında sırasıyla rezerv kaybı %5,97 ve %8,20 olarak belirlenmiş ve bu değerlerin kabul edilebilir sınırın altında olduğu görülmüştür.

References

 • Aktimur, T., Atalay, Z., Ateş, Ş., Tekirli, M.E., Yurdakul, M.E. 1988. Munzur dağları ile Çavuşdağı arasının jeolojisi. MTA Derleme Rap. No.8320, Ankara, 102 s.
 • Baase, R.A., Diment, W.D., Petrina, A.J. 1998. Sublevel caving at Craigmont mines ltd, Kanada. Techniques in Underground Mining, Selection from Underground Mining Methods Handbook. Editors: Richard E. Gertsch ve Richard L. Bullock, 655-686 s.
 • Buksa, H. 2001. Sublevel Cave Mining Update at INCO’s Stobie Mine, Canada. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 369-370 s.
 • Ceylanoğlu, A., Özkan, İ., Erdem, B., Sül, Ö.L.1998. Divriği YNK-3 Nolu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları, Proje Çalışması, Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 250 s.
 • Ceylanoğlu, A, Erdem, B., Şengün, B., Doğan, T. 2019. Divriği A-kafa ve Ekinbaşı Yeraltı Demir Ocaklarında Uygulanan Üretim Yönteminin ve Rezerv Kaybının Değerlendirilmesi Raporu, Proje Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 32 s.
 • Cummins, A.B., Given, I. A. 1973. Mining Engineering Handbook, SME, USA.
 • Demirci A., Ceylanoğlu, A., Kahriman, A., Elevli, B., Sül, Ö. L., Arpaz, E., Durutürk, Y.S., Görgülü, K., Uysal, Ö., Yüksek, S. 1994. Kayseri Pınarbaşı - Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde (4 No'lu Kuyu) Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, C.Ü. Maden Müh. Böl., Nihai Rapor, Sivas, 122 s.
 • Erdem, B., Ceylanoğlu, A., Doğan, T., Şengün, B. 2019. Divriği Ekinbaşı Yeraltı Demir Ocağında Üretim Yöntemine Bağlı Olarak Oluşan Tasmanın Yeraltı İşletmesine Etkisinin, Yerüstündeki Etki Alanının ve Çevresel Olarak Oluşturduğu Etkinin Değerlendirilmesi, Proje Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 34 s.
 • Ermaden, 2008. Ekinbaşı Demir Madeni Sahasına Ait Fizibilite Raporu, ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ, Divriği, Sivas, 122 s.
 • Gertsch, R.E., Bullock, R.L. 1998. Techniques Underground Mining: Selections from Underground Mining Methods Handbook. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, ISBN 0-87335-163-0. 836 s.
 • Hustrulid, W.A. 1982. Underground Mining Methods Handbook, Society of Mining Engineers, USA.
 • Hustrulid, W.A., Bullock, R.L. 2001. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, Society of Mining Engineers, USA.
 • LKAB, 2019. https://www.lkab.com/en/about-lkab/from-mine-to-port/mining/ [Erişim tarihi: Haziran 2019].
 • Player, J. 2001. Longitudinal Sublevel Caving, Big Bell Mine, Australia. Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 371-380 s.
 • Quinteiro, C., Quinteiro, M., Hedström, O. 2001. Underground Iron Mining at LKAB, Sweden. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 361-368 s.
 • Stebbins, A.S., Schumacher, L. 2001. Cost Estimating for Underground Mines. Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: Hustrulid, W.A., & Bullock, R.L. 49-72 s.
 • Stöckel, B.M., Sjöberg, J., Mäkitaavola, K., Savilahti, T. 2012. Mining-induced ground deformations in Kiruna and Malmberget, Proceedings of the 12th EUROCK Symposium, The International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, May, Stockholm, Sweden.
 • Yıldızeli, N. 1998. Divriği (GD Sivas) yöresinde ofiyolit-granitoyid ilişkisiyle gelişen fels tipi demir yatakları. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Semp. Bildiriler Kitabı, Sivas,130-138 s.

Evaluation of actively applied mining method and ore loss in Divriği A-Kafa and Ekinbaşı underground iron mines

Year 2022, Volume 61, Issue 4, 213 - 220, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1085138

Abstract

In this study, the applied mining method and reserve loss in Divriği A-Kafa and Ekinbaşı underground iron mines were evaluated. Within this scope, in-situ measurements, observations and investigations were made in underground mines. The results of the field investigation as well as the related literature were evaluated together, and it was concluded that the sublevel caving method chosen is accurate and correct. In addition, loss reserve in A-Kafa and Ekinbaşı underground operations was determined as 5,97% and 8,20%, respectively, and these values were found to be below the acceptable limit.

References

 • Aktimur, T., Atalay, Z., Ateş, Ş., Tekirli, M.E., Yurdakul, M.E. 1988. Munzur dağları ile Çavuşdağı arasının jeolojisi. MTA Derleme Rap. No.8320, Ankara, 102 s.
 • Baase, R.A., Diment, W.D., Petrina, A.J. 1998. Sublevel caving at Craigmont mines ltd, Kanada. Techniques in Underground Mining, Selection from Underground Mining Methods Handbook. Editors: Richard E. Gertsch ve Richard L. Bullock, 655-686 s.
 • Buksa, H. 2001. Sublevel Cave Mining Update at INCO’s Stobie Mine, Canada. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 369-370 s.
 • Ceylanoğlu, A., Özkan, İ., Erdem, B., Sül, Ö.L.1998. Divriği YNK-3 Nolu İstihsal Kuyusunda Karşılaşılacak Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları, Proje Çalışması, Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 250 s.
 • Ceylanoğlu, A, Erdem, B., Şengün, B., Doğan, T. 2019. Divriği A-kafa ve Ekinbaşı Yeraltı Demir Ocaklarında Uygulanan Üretim Yönteminin ve Rezerv Kaybının Değerlendirilmesi Raporu, Proje Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 32 s.
 • Cummins, A.B., Given, I. A. 1973. Mining Engineering Handbook, SME, USA.
 • Demirci A., Ceylanoğlu, A., Kahriman, A., Elevli, B., Sül, Ö. L., Arpaz, E., Durutürk, Y.S., Görgülü, K., Uysal, Ö., Yüksek, S. 1994. Kayseri Pınarbaşı - Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde (4 No'lu Kuyu) Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, C.Ü. Maden Müh. Böl., Nihai Rapor, Sivas, 122 s.
 • Erdem, B., Ceylanoğlu, A., Doğan, T., Şengün, B. 2019. Divriği Ekinbaşı Yeraltı Demir Ocağında Üretim Yöntemine Bağlı Olarak Oluşan Tasmanın Yeraltı İşletmesine Etkisinin, Yerüstündeki Etki Alanının ve Çevresel Olarak Oluşturduğu Etkinin Değerlendirilmesi, Proje Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Sivas, 34 s.
 • Ermaden, 2008. Ekinbaşı Demir Madeni Sahasına Ait Fizibilite Raporu, ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ ve TİCARET AŞ, Divriği, Sivas, 122 s.
 • Gertsch, R.E., Bullock, R.L. 1998. Techniques Underground Mining: Selections from Underground Mining Methods Handbook. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, ISBN 0-87335-163-0. 836 s.
 • Hustrulid, W.A. 1982. Underground Mining Methods Handbook, Society of Mining Engineers, USA.
 • Hustrulid, W.A., Bullock, R.L. 2001. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, Society of Mining Engineers, USA.
 • LKAB, 2019. https://www.lkab.com/en/about-lkab/from-mine-to-port/mining/ [Erişim tarihi: Haziran 2019].
 • Player, J. 2001. Longitudinal Sublevel Caving, Big Bell Mine, Australia. Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 371-380 s.
 • Quinteiro, C., Quinteiro, M., Hedström, O. 2001. Underground Iron Mining at LKAB, Sweden. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: William A. Hustrulid, Richard L. Bullock, 361-368 s.
 • Stebbins, A.S., Schumacher, L. 2001. Cost Estimating for Underground Mines. Underground Mining Methods Engineering Fundamentals and International Case Studies. Editors: Hustrulid, W.A., & Bullock, R.L. 49-72 s.
 • Stöckel, B.M., Sjöberg, J., Mäkitaavola, K., Savilahti, T. 2012. Mining-induced ground deformations in Kiruna and Malmberget, Proceedings of the 12th EUROCK Symposium, The International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, May, Stockholm, Sweden.
 • Yıldızeli, N. 1998. Divriği (GD Sivas) yöresinde ofiyolit-granitoyid ilişkisiyle gelişen fels tipi demir yatakları. Ofiyolit-Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Semp. Bildiriler Kitabı, Sivas,130-138 s.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Atilla CEYLANOĞLU> (Primary Author)
Mühendislik Fakültesi 58140 Sivas
0000-0002-1987-6622
Türkiye


Bülent ERDEM>
Mühendislik Fakültesi
0000-0002-1226-9248
Türkiye


Bahadır ŞENGÜN>
Mühendislik Fakültesi
0000-0003-0413-1748
Türkiye


Aydın KARATEPE>
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Divriği, SİVAS
0000-0001-7543-9710
Türkiye


M. Engin YAYLA>
Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Divriği, SİVAS
0000-0002-5895-7177
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Submission Date March 9, 2022
Acceptance Date May 9, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 61Issue 4

Cite

Bibtex @research article { madencilik1085138, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2022}, volume = {61}, number = {4}, pages = {213 - 220}, doi = {10.30797/madencilik.1085138}, title = {Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ceylanoğlu, Atilla and Erdem, Bülent and Şengün, Bahadır and Karatepe, Aydın and Yayla, M. Engin} }
APA Ceylanoğlu, A. , Erdem, B. , Şengün, B. , Karatepe, A. & Yayla, M. E. (2022). Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi . Scientific Mining Journal , 61 (4) , 213-220 . DOI: 10.30797/madencilik.1085138
MLA Ceylanoğlu, A. , Erdem, B. , Şengün, B. , Karatepe, A. , Yayla, M. E. "Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi" . Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 213-220 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/74611/1085138>
Chicago Ceylanoğlu, A. , Erdem, B. , Şengün, B. , Karatepe, A. , Yayla, M. E. "Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi". Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 213-220
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of actively applied mining method and ore loss in Divriği A-Kafa and Ekinbaşı underground iron mines AU - AtillaCeylanoğlu, BülentErdem, BahadırŞengün, AydınKaratepe, M. EnginYayla Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30797/madencilik.1085138 DO - 10.30797/madencilik.1085138 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 220 VL - 61 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.1085138 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.1085138 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi %A Atilla Ceylanoğlu , Bülent Erdem , Bahadır Şengün , Aydın Karatepe , M. Engin Yayla %T Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi %D 2022 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 61 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.1085138 %U 10.30797/madencilik.1085138
ISNAD Ceylanoğlu, Atilla , Erdem, Bülent , Şengün, Bahadır , Karatepe, Aydın , Yayla, M. Engin . "Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi". Scientific Mining Journal 61 / 4 (December 2022): 213-220 . https://doi.org/10.30797/madencilik.1085138
AMA Ceylanoğlu A. , Erdem B. , Şengün B. , Karatepe A. , Yayla M. E. Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi. Mining. 2022; 61(4): 213-220.
Vancouver Ceylanoğlu A. , Erdem B. , Şengün B. , Karatepe A. , Yayla M. E. Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi. Scientific Mining Journal. 2022; 61(4): 213-220.
IEEE A. Ceylanoğlu , B. Erdem , B. Şengün , A. Karatepe and M. E. Yayla , "Divriği A-Kafa ve Ekinbaşı yeraltı demir ocaklarında uygulanmakta olan üretim yönteminin ve cevher kaybının değerlendirilmesi", Scientific Mining Journal, vol. 61, no. 4, pp. 213-220, Dec. 2022, doi:10.30797/madencilik.1085138

22562 22561 22560 22590 22558