Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Statistical overview of mining engineering education in Turkey

Year 2022, Volume 61, Issue 4, 231 - 238, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1096286

Abstract

In this study, the current situation of the Mining Engineering departments of the universities in Turkey was examined. In this context, first of all, general information about the Mining Engineering departments of the universities and the quota opened in the Mining Engineering departments in Turkey in the last 10 years and the number of students placed were given. The number of undergraduate, graduate and doctoral students currently registered in Mining Engineering departments and the number of academicians on the basis of title were given; the number of students per academician for each education program was examined, and solution suggestions were presented for the future of education and the profession.

References

 • Akgül, A., Uçar, M.K., Öztürk, M.M., Ekşi, Z. 2013. Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler, geleceğin mühendisleri ve işgücü analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 14-18.
 • Avşaroğlu, N. 2001. Türkiye’de maden mühendisliği eğitimi tarihçesi. https://www.maden.org.tr/resimler/ekler/5ba7c3bbe8402a4_ek.pdf [Erişim tarihi: 01.03.2022].
 • Avşaroğlu, N. 2007. Türkiye’de mühendislik eğitimi ve maden mühendisliği eğitimine genel bir bakış. https://www.maden.org.tr/resimler/ekler/459257ddab7b85b_ek.pdf?tipi=23&turu=X&sube=0 [Erişim tarihi: 01.03.2022].
 • Bektaş, S., Fidan, Ş., Keçeci, S.B. 2011. yükseköğretimde sorunlar ve öneriler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Bilgin, A., Şuçin, H., Polat, S. 2013. Türkiye'de nasıl bir üniversite eğitimi uygulanmalı?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 8-13.
 • Brianta, D. 2000. Education and training in the mining industry, 1750-1860: European Models and the Italian Case. Annals of Science. 57(3), 267-300. DOI: 10.1080/00033790050074165
 • Bursalıoğlu, S.A., Selim, S. 2015. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de yükseköğretimde etkinliği belirleyen faktörler. Bilig. 74, 45-70.
 • Coşar, M. 2016. Üniversite tercihinde öğrencileri etkileyen faktörler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5, Özel Sayı,1-5.
 • Çatı, K., İştar, E., Özcan, H. 2016. Üniversite tercihlerine etki eden faktörlerin incelenmesi: Türkiye genelinde bir alan araştırması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 6(2), 163-177.
 • Çoban, A., Bayat, S. 2019. Türkiye’de bölgelerarası yükseköğretim alanındaki farklılıklar, 257-270, 6. Uluslararası Multidisipliner çalışmaları Kongresi, Gaziantep/Türkiye.
 • Deniz, V. 2015. Problems of mining education at Turkish universities: past, present and future. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174, 441 – 447.
 • Dölen, E. 2021. Zonguldak maden teknisyen mektebi (1940-1949). Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 22(1), 1-66.
 • Gençoğlu, M. T., Gençoğlu, E. 2005. Mühendislik lisans eğitimi ve başarı ölçütleri. TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu.
 • Günay D. 2001. Mühendislik, teknoloji ve tarih. Mimar ve Mühendis Dergisi. 30, 6-14.
 • Kaya, M. 1998. Dünya’da ve Türkiye’de madencilik eğitimine genel bakış. Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 11(1), 17-24.
 • Keskin, Ö. 2007. Osmanlı Devleti'nde yabancı maden mühendislerinin istihdamı ve Osmanlı madenciliğine hizmetleri. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 11, 79-92.
 • Kış, S. 2015. First mining school in the Ottoman empire and mining engineer training. History Studies. 7(3), 111-121.
 • Özbayoğlu, G. 2011. Maden mühendisliği eğitiminde eğilimler ve sorunlar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(3), 156-160.
 • Özçiçek, Y., Karaca, A. 2019. Yükseköğretim kurumlarında kalite ve akreditasyon: mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 3(1), 114-149.
 • Özer, H., Karabalık, K. 2017. Yükseköğretim tarihi içerisinde Zonguldak maden tatbikat (başçavuş) mektebi (1937-1940). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7(2), 185-191.
 • Özsoy, A. 2013. Mühendislik eğitimine çalışan mühendislerin bakışı ve işyeri eğitimi modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 77-85.
 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM). 2022. https://www.osym.gov.tr/ [Erişim tarihi: 10.03.2022].
 • Vaccari, E. 2009. Mining academies as centers of geological research and education in Europe between the 18th and 19th centuries. De Re Metallica. 13, 35-41.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS). 2022. https://istatistik.yok.gov.tr/ [Erişim tarihi: 13.03.2022].

Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış

Year 2022, Volume 61, Issue 4, 231 - 238, 30.12.2022
https://doi.org/10.30797/madencilik.1096286

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin Maden Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin güncel durumu irdelenmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversitelerin Maden Mühendisliği bölümü ile ilgili genel bilgiler ve Türkiye’de Maden Mühendisliği bölümlerinde son 10 yılda açılan kontenjan ve yerleşen öğrenci sayıları verilmiştir. Maden Mühendisliği bölümlerinde hali hazırda kayıtlı olan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları ve unvan bazında akademisyen sayıları verilerek, her bir eğitim programı için akademisyen başına düşen öğrenci sayıları irdelenerek eğitimin ve mesleğin geleceği açısından çözüm önerileri sunulmuştur.

References

 • Akgül, A., Uçar, M.K., Öztürk, M.M., Ekşi, Z. 2013. Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler, geleceğin mühendisleri ve işgücü analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 14-18.
 • Avşaroğlu, N. 2001. Türkiye’de maden mühendisliği eğitimi tarihçesi. https://www.maden.org.tr/resimler/ekler/5ba7c3bbe8402a4_ek.pdf [Erişim tarihi: 01.03.2022].
 • Avşaroğlu, N. 2007. Türkiye’de mühendislik eğitimi ve maden mühendisliği eğitimine genel bir bakış. https://www.maden.org.tr/resimler/ekler/459257ddab7b85b_ek.pdf?tipi=23&turu=X&sube=0 [Erişim tarihi: 01.03.2022].
 • Bektaş, S., Fidan, Ş., Keçeci, S.B. 2011. yükseköğretimde sorunlar ve öneriler. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Bilgin, A., Şuçin, H., Polat, S. 2013. Türkiye'de nasıl bir üniversite eğitimi uygulanmalı?. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 8-13.
 • Brianta, D. 2000. Education and training in the mining industry, 1750-1860: European Models and the Italian Case. Annals of Science. 57(3), 267-300. DOI: 10.1080/00033790050074165
 • Bursalıoğlu, S.A., Selim, S. 2015. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de yükseköğretimde etkinliği belirleyen faktörler. Bilig. 74, 45-70.
 • Coşar, M. 2016. Üniversite tercihinde öğrencileri etkileyen faktörler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 5, Özel Sayı,1-5.
 • Çatı, K., İştar, E., Özcan, H. 2016. Üniversite tercihlerine etki eden faktörlerin incelenmesi: Türkiye genelinde bir alan araştırması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 6(2), 163-177.
 • Çoban, A., Bayat, S. 2019. Türkiye’de bölgelerarası yükseköğretim alanındaki farklılıklar, 257-270, 6. Uluslararası Multidisipliner çalışmaları Kongresi, Gaziantep/Türkiye.
 • Deniz, V. 2015. Problems of mining education at Turkish universities: past, present and future. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174, 441 – 447.
 • Dölen, E. 2021. Zonguldak maden teknisyen mektebi (1940-1949). Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 22(1), 1-66.
 • Gençoğlu, M. T., Gençoğlu, E. 2005. Mühendislik lisans eğitimi ve başarı ölçütleri. TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu.
 • Günay D. 2001. Mühendislik, teknoloji ve tarih. Mimar ve Mühendis Dergisi. 30, 6-14.
 • Kaya, M. 1998. Dünya’da ve Türkiye’de madencilik eğitimine genel bakış. Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 11(1), 17-24.
 • Keskin, Ö. 2007. Osmanlı Devleti'nde yabancı maden mühendislerinin istihdamı ve Osmanlı madenciliğine hizmetleri. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 11, 79-92.
 • Kış, S. 2015. First mining school in the Ottoman empire and mining engineer training. History Studies. 7(3), 111-121.
 • Özbayoğlu, G. 2011. Maden mühendisliği eğitiminde eğilimler ve sorunlar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 1(3), 156-160.
 • Özçiçek, Y., Karaca, A. 2019. Yükseköğretim kurumlarında kalite ve akreditasyon: mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 3(1), 114-149.
 • Özer, H., Karabalık, K. 2017. Yükseköğretim tarihi içerisinde Zonguldak maden tatbikat (başçavuş) mektebi (1937-1940). Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7(2), 185-191.
 • Özsoy, A. 2013. Mühendislik eğitimine çalışan mühendislerin bakışı ve işyeri eğitimi modeli. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), Özel Sayı, 77-85.
 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM). 2022. https://www.osym.gov.tr/ [Erişim tarihi: 10.03.2022].
 • Vaccari, E. 2009. Mining academies as centers of geological research and education in Europe between the 18th and 19th centuries. De Re Metallica. 13, 35-41.
 • Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS). 2022. https://istatistik.yok.gov.tr/ [Erişim tarihi: 13.03.2022].

Details

Primary Language Turkish
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Collection
Authors

Burçin KAYMAKOĞLU>
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
0000-0002-4885-6399
Türkiye


Tuğba Deniz TOMBAL KARA> (Primary Author)
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
0000-0001-5658-6854
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Submission Date March 31, 2022
Acceptance Date May 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 61Issue 4

Cite

Bibtex @review { madencilik1096286, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {Chamber of Mining Engineers of Turkey}, year = {2022}, volume = {61}, number = {4}, pages = {231 - 238}, doi = {10.30797/madencilik.1096286}, title = {Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış}, key = {cite}, author = {Kaymakoğlu, Burçin and Tombal Kara, Tuğba Deniz} }
APA Kaymakoğlu, B. & Tombal Kara, T. D. (2022). Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış . Scientific Mining Journal , 61 (4) , 231-238 . DOI: 10.30797/madencilik.1096286
MLA Kaymakoğlu, B. , Tombal Kara, T. D. "Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış" . Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 231-238 <http://www.mining.org.tr/en/pub/issue/74611/1096286>
Chicago Kaymakoğlu, B. , Tombal Kara, T. D. "Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış". Scientific Mining Journal 61 (2022 ): 231-238
RIS TY - JOUR T1 - Statistical overview of mining engineering education in Turkey AU - BurçinKaymakoğlu, Tuğba DenizTombal Kara Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30797/madencilik.1096286 DO - 10.30797/madencilik.1096286 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 238 VL - 61 IS - 4 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.1096286 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.1096286 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Scientific Mining Journal Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış %A Burçin Kaymakoğlu , Tuğba Deniz Tombal Kara %T Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış %D 2022 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 61 %N 4 %R doi: 10.30797/madencilik.1096286 %U 10.30797/madencilik.1096286
ISNAD Kaymakoğlu, Burçin , Tombal Kara, Tuğba Deniz . "Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış". Scientific Mining Journal 61 / 4 (December 2022): 231-238 . https://doi.org/10.30797/madencilik.1096286
AMA Kaymakoğlu B. , Tombal Kara T. D. Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış. Mining. 2022; 61(4): 231-238.
Vancouver Kaymakoğlu B. , Tombal Kara T. D. Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış. Scientific Mining Journal. 2022; 61(4): 231-238.
IEEE B. Kaymakoğlu and T. D. Tombal Kara , "Türkiye’de maden mühendisliği eğitimine istatistiksel bakış", Scientific Mining Journal, vol. 61, no. 4, pp. 231-238, Dec. 2022, doi:10.30797/madencilik.1096286

22562 22561 22560 22590 22558