Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 14 - No 2 (March 1975)
TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL VE TEKNİK 4. KONGRESİ 19 - 22 ŞUBAT 1975
DOI 5-56 maden.org

GİRİŞ

Odomızca her iki yılda bir düzenlenmekte olan «TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL VE TEKNİK KONGRE» dizisinden dördüncüsü, bilindiği gibi 19 - 22 Şubat 1975 tarihlerinde, Ankara‘da, Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı. Ülkemizde üretilen madencilik araç ve gereçlerin de sergilendiği bu kongre, başlangıcından bitimine dek gerek kongrede sunulan tebliğlerin içeriği, gerekse kongre bitiminde vurgulanan öneriler açısından kamuoyunda geniş yankılar uyandırdı. Denebilirki bu teknik kongre ve sergi; «DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR.» tarihsel bildirisini kamuoyuna iletmiştir. Bu özdeyişin yanıbaşında, teknik sergide sergilenen EKİ ve GLİ Merkez Atölyelerinin ürünleri, madenciûk araç ve gereçlerinin günümüzdeki gelişmişlik düzeyini ortaya koyması açısından son derece önemli olmuştur.

tmmob maden mühendisleri odası 21.genel kurulu 23şubat 1975
DOI 57-85 maden.org

GİRİŞ

Odamızın 21. Genel Kurulu dört gün süren TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK 4. KONGRESΑnin hemen ardından 23.2.1975 Pazar günü toplandı. Türk - İş Salonunda saat 10.00‘da başlayan Genel Kurulumuz, herzamanki gibi olgun ve sakin bir ortamda sürüp gitti ve sonuçlandı. Genel Kurul gününden en az 15 - 20 gün önce Faaliyet Raporunu üyelerimize gönderdiğimizden, Rapor‘a ilişkin eleştiriler, tutarlı bir çizgide gelişti. Bu yılın Faaliyet Raporunun, geçen yıllara oranla bir önemli farklılığı söz konusu idi. Çalışmalarımızı, madenciliğimize ilişkin görüşlerimle birlikte yoğurup veriyorduk. Kalıcı ve el kitabı biçiminde düşündüğümüz Faaliyet Raporunu iki kışıma ayırdık. Birinci kitapçık yukarıda değindiğimiz, içerikteydi. Muhasebeye ilişkin rapor ve önerileri ise ayrı bir broşürde topladık. Böylece iki yönlü faaliyetlerimizin daha kolaylıkla izlenmesini de sağlamış oluyorduk.