Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 16 - No 2 (March 1977)
Tûrkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi
DOI maden.org

 Maden Mühendisleri Odasınca her İki yılda bir düzenlenmekte olan «TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL VE TEKNİK KONGRE» lerden beşincisi 14-18 Şubat 1977 tarihleri arasında DSİ Konferans Salonunda toplandı Kongre, salt tebliğler kongresi olmaktan öte tartışmalı sorunlara ışık tutucu oldu. Ayrıca bir de sergi acildi. Burada Maden Maklnalan ve Madencilik Sektörünün ürünleri sergilendi. Zaman zaman sunulan tebliğler, vapılan tartışmalar ile birlikte sergi; bir bütünlük, bir uyumluluk gösterdi Özellikle E.K.İ. Merkez Atölyelerinin ürünleri canlı tartışmalara konu oldu. Dördüncü Kongrede doğan ve Kongre Sloganı olarak ortaya çıkan «DO­ ĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR» deyişi bu kongrede de duvarlarda asılan slogandı.

T. M. M. O. B. Maden Mühendisleri Odası 22. Genel Kurulu
DOI maden.org

 Genel Kurulumuz 19.2.1977 Cumartesi günü saat 10,— da Türk - İş Konferans salonunda toplandı. 23. Genel Kurul, 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Turan tarafından açılmış ve Kongre Başkanlığına Ömer Yenel, başkan yardımcı­ lıklarına Özgen Taşdemircl ve Mustafa Akdoğan, Kongre yazmanlıkları­ na Cavit Sezer, İlhan Kanpolat ve Ali Başol oy birliği ife seçilmişlerdir. Başkanlık divanı, çalışma raporunda yer alan gündemi Genel Kurula sunmuş ve gündem oylanarak aynen kabul edilmiştir.