Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 16 - No 4 (July 1977)
Konveyör Bandı Yapıştırma Yöntemi
DOI 1-8 Gökhan Oktar

 ÖZET

Bu yazıda bant konveyör kullanan işletmelerimizin pratikte karşılaşabildikleri zorluklardan biri olduğunu sandığımız bant yapıştırma tekniği anlatılmıştır. Yazıda, değişik yöntemler, yapıştırma tekniği, solüsyonun hazırlanması, yüzey kaplama bant kaynak işlemi ile ilgili - yararlı notlar, gerekil araç ve gereçler anlatılmış ve zımbaların kullanılışında bant kalınlığı bant genişliği ve tahrik tambur çapı bağıntıları çizelge olarak verilmiştir.

Uzun Ayaklarda Tabaka Kontrolu
DOI 9-21 Dr. A. Günhan Paşamehmetoğlu

 Bu literatür araştırmasında, kömür damarlarındaki uzun ayaklarda, gerek ekonomi ve gerekse çanşan işçilerin güvenliği bakımından çok önemli bir kamı olan tabaka kontrolünün bilinen ve bilinmeyen yönleri ortaya çıkartılmaya çalışılmış, tabaka kontrolüne etki eden faktörler nelerdir? sorusuna. yanıt aranmıştır. Bu incelemelerin ışığı altında araştırılması gereken hususlar belirtilmiştir.

Rhein Linyit Kömürü Havzası ve Açık İşletme Teknolojisinde Yeni Gelişmeler
DOI 22-34 Ökkeş Aksu

 ÖZET

Bu yazıda Federal Almanya Cumhuriyeti‘nin RHEIN HAVZASI‘NDA çalışılmakta olan linyit açık işletmeleri, bu açık işletmelerde kullanılan maden makinaları, kömürü alınmış maden sahalarının düzenlenmesi ve bu sahalardan yeniden yararlanılması anlatılmaktadır. 

Dünya Enerji Kaynakları Arasında Kömürün Yeri
DOI 35-50 Doç. Dr. Şinasi Eskikaya

GİRİŞ

Bugünkü artış hızı ile devam ettiği takdirde, halen 3.7 milyar olan dünya nüfusunun 2000 yılında 6.5 milyar ve 2020 yılında da 10 milyar olmasj beklenmektedir. (Şekil -1). Haibuki dünyada tüketilen enerji miktarı daha 2000 yılına varmadan bugünkünün üç katına ulaşacaktır. Bugün 8 milyar ton TKE** olan enerji tüketiminin 1980 de 11 -12 milyar TKE ve 2000 yılında da 24 milyar ton TKE olacağı tahmin edilmektedir. (Şekil-2). Bu görünüş, dünyadaki birincil enerji kaynaklarının geleceğini ve yeni enerji kaynaklarından yararlanma olanaklarını, son yılların en canlı konusu haline getirmiştir.