Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 16 - No 5 (September 1977)
Halatlı Bank Konveyörleri
DOI 1-9 Metin Özdoğan

 GİRİŞ

Halatlı bant konveyörlerin (cable belt conveyor) geleneksel bant konveyörlerinden değişik yanı taşıyıcı bandın çelik halatlar yardımıyla devindirilmesidir. Taşı­ yıcı bant hiç bîr çekme gerilimi altında olmayıp yalnızca yüklenen malzemeyi taşır. Halatlı bant konveyörü bu eşsiz özelliğinden ötürü çok uzak mesafe taşımacılığında kullanılabilmekte ve çok değişik yükselti farklılıklarına sahip arazilerde bile kolayca kurulabilmektedir. Bant konveyörlerde genellikle enerji kaynağına yakın bir yere konabilen tek bir adet devindirme ünitesine (tahrik ünitesi) gerek vardır.

Uç Geometrik Elemanlarına Göre Rocr-Bit Seçimi
DOI 10-11 Barbaros T. Şatırlar

GİRİŞ

Rock-bitlerin diyaznı her formasyonda sondaj yapabilecek şekilde düzenlenmektedir. Ve her tip Rock-bit dizayn edildiği formasyonlarda en yüksek ilerleme hızını elde edecek şekilde düşünülmektedir.

Madencilikte Aşınmaya Dayanıklı Lastik Kullanımı
DOI 12-17 İsmail Şenel

ÖZET

Lastik ve lastik ürünleri günümüzde Madencilik alanında geniş çapta kullanılmaktadır. Yazıda ülkemizde de son yıllarda kullanılmaya başlanan lastik elekler, lastik astarlar v.b. konularında tanıtıcı bilgiler verilmekte ve çeşitli uygulamalar için lastik ve lastik ürünleri ile metal benzerlerinin ekonomik yönden karşılaştırılmaları yapılmaktadır.

Düşük Tenörlü Oolitik Demir Cevherinin Plotasyonu
DOI 18-22 Gülhan Özbayoğlu

ÖZET

Bu çalışmadan amaç, flotasypn yönteminin oozitik tipli ve düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilmesine olan etkinliğini göstermektir. Silifke Gilindire mıntıkasına ait numune % 38,28 Fe. % 23,20 SiO* ve % 12,18 A1ı03 + Ti02 içermektedir. Anyonik ve katyonik reaktiflerle yapılan deneyler sonucunda % 50 randımanla % 50 Fe, % 12 Si02 içeren konsantreler elde edilmiştir.