Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 19 - No 1 (March 1980)
Türkiye Madenciliği - 80
DOI 7-98 Levent Yener

ÖNSÖZ

"Türkiye Madenciliği - 79" ülkenin 1979 ydı madencilik sektöründeki gelişmelerin panaromasmi vermeyi amaçlayan bir çalışmadır. Ancak konanım genişKği, zamanm yetersizliği ve şahsmaMm bireysel oluşa birtakım Çaşıtlamaları gerektirdi Böylece eektör ge- üşmeleri esas olarak «esilmiş önemli kuruluşlar ve maHar bazına indirgenerek nicelendi. Özellikle "madencilik 9nmn ve tekniğindeki geBsmeW, ‘özel kesim madenciliği‘‘ île "yatının ve işletme faaliyetlerindeki verimlilik ve etkenlik" gibi konulara yeterince girilemedi. Bana karşm 1979 ydı madencilik {olayları gerçekleşmeleri ile ngili sayısal verilerin, 1978 gerçekleşmeleri ve 1979 program rakamları ile karsdasfomah olarak sunulmasnut, yank değişimin ve beklentilerin daha afide bir şekilde görülebilmesi acısından üten gösterildi. Çalışma hazatanırken karsdasdan en büyük» güçlük madencilik faaliyetleri Se Hgilİ verilerin aslığı, bulunan verilerin de birbiriyle çelişmesi idi. Dolayısıyla daha çok sayışa] verilere dayanan ve geneİHkle herhangi bîr yoruma girmeden mevcut darama yansıtmayı amaçlayan bu cahsmanm en büyük özelliği, bir&ok veriyi tophı hakle btmmdurmastnm yamstra Ibu verilerin en tutarlı ve en gerçekçi veriler olması yohmda bilmeli ve yogim bir çabayı içermesidir. Türkiye Madenciliği - 79"un, ilerki yularda marienriHk yntdc değerkmdirmelerhun herbir konuda yetişmiş uzmanlardan oluşacak ekip aracdığryla hazırlanması ve her yd sürdm*ÜJmesi gelenegmta dasmaspıa bir agde tatması dfteglyle...