Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 22 - No 4 (December 1983)
Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış
DOI 7-123

 ÖZET

Genellikle istatistiksel verilerin peş peşe sıralanması biçiminde düzenlenen bu

yazı, Türkiye madencilik sektörünü dünyadaki yerine oturtmaya çalışarak somut verilerle

tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Çeşitli yerli ve yabancı kaynaklardan derlenen verilerde, önemli minerallerin

rezerv, üretim,tuketim ve ticareti esas alınmaktadır. Ayrıca ele alınan zaman dilimleri

içerisindeki teknplojik ve ekonomik gelişmelerin, madencilik sektörüne ojan

etkileri de belirtilmiştir.

0ünya madenciliği İncelenirken, genel toplamların yanında, ülke ve ülke grupları

temelinde de ayırımlar yapılmıştır. Ayrıntılı sayılabilecek bilgiler yazı sonunda

ek olarak verilmiştir. Bu verilerden çıkarılabilecek kimi önemli konular, ayrıntılı

yorumlamalara girilmeksizin "sonuçlar" bölümünde vurgulanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

In this study, statistical data are given for the purpose of determining the place

of the Turkish mining industry in the World mining.

In general, these data were taken from national and international statistics

bearing reserves, production and comsumption figures. Also, the effect of

economical and technological developments on mining industry is rewieved.

Classifications of data were made for the group of countries such as industrialized,

underdevelopmend and so forth as well as for each country.

Detailed information is given İn appendices. Some important points derived

from these data are briefly stated as conclusion.

Dünya Madencilik Üretiminde Türkiye`nin Payı
DOI 25

 Dünya  Madencilik  Üretiminde  Tüıkiye‘- nin Payı

 

Türkiye maden üretim değeri bakımından 1950 yılında dünyada 39., 1973‘te 46., 1978‘de

52. sıradadır. 1978 yılına göre kişi başına maden üretim değeri sıralamasında dünyada 92. (18.1 dolar/kişi) ,  üretim  yoğunluğu  bakımından 1001 dolar/km2 ile dünyada 73. sıradadır. Kişi başına yakıt dışı madencilik üretim değerinde ise Türkiye dünyada 33. sıradadır (Çizelge 18).

 

1980 yılı verilerine göre kişi başına düşen maden üretimi (kg/kişi) açısından Türkiye; An- timuan (3,36 kat). Barit (1,5 kat), Bor tuzları (41,3 kat), Civa (2,4 kat), Kromit (4,65 kat), Magnezit (7,3 kat), Perlit (1,075) ve Stronsiyum‘- da  (45  kat)  dünya  ortalamalarının  üstündedir.

 

Türkiye`nin Dış Ticaretinde Madenciliğin Payı
DOI 25-27

 Türkiye maden üretim değeri bakımından 1950 yılında dünyada 39., 1973‘te 46., 1978‘de

52. sıradadır. 1978 yılına göre kişi başına maden üretim değeri sıralamasında dünyada 92. (18.1 dolar/kişi) ,  üretim  yoğunluğu  bakımından 1001 dolar/km2 ile dünyada 73. sıradadır. Kişi başına yakıt dışı madencilik üretim değerinde ise Türkiye dünyada 33. sıradadır (Çizelge 18).

 

1980 yılı verilerine göre kişi başına düşen maden  üretimi  (kg/kişi)  açısından Türkiye; An- timuan  (3,36 kat).  Barit  (1,5  kat), Bor tuzları (41,3  kat), Civa  (2,4  kat),  Kromit  (4,65  kat), Magnezit (7,3 kat), Perlit (1,075) ve Stronsiyum‘- da  (45  kat)  dünya  ortalamalarının  üstündedir