Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 23 - No 1 (March 1984)
Galeri Açma Makinalarının Seçimi İçin Kazılabilirliğin Saptanması - The Machinability Tests İn Selecting Tunnel Boring Machines
DOI 23-32 Sina Yazıcı

 ÖZET

Galeri açma makinalan, kazılacak formasyonların özelliklerine göre seçilmez ise kazı ekonomik olmaktan uzaklaşabilir. Bu amaçla pahalı ve karmaşık laboratuvar deneylerinin yanında basit test yöntemleri de geliştirilmiştir. Bu yöntemler kayaçların kasılabilirliklerine etkiyen dayanım, kırılganlık, aşındırıcılık ve süreksizlik özelliklerini irdelemek üzere tasarlanmışlardır. Bu yazıda kazılabilirlik test yöntemleri, dayandırıldıkları kayaç özellikleri açısından sınıflandırılmış ve çok özel laboratuvar koşulları gerektirmeyen, arazide kolayca uygulanabilenler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ABSTRACT

The excavation may become uneconomic, if the tunnel boring machines are not selected or designed proparly regarding rock formations. For this purpose besides expensive and complicated laboratory test procedures, simple test methods are also improved. These tests are based on the rock properties such as strength, brittleness, abrasivity and discontinuity which affect the tunnel boreability. In this paper, the machinability tests are classified according to rock properties and detailed information is given about the methods which do not require special laboratory conditions which can easily be applied at the field.

Kuyu Emniyet Topuklarında Yapılan Üretimin Tahkimata Etkileri - The Effect Of Coal Mining From Safety Shaft Pillars On The Supporting System
DOI 33-41 Yrd. Doç. Dr. Halil Köse

 Ö Z E T

Kömür madenlerinde, artan derinlikle birlikte kuyu topukları içerisinde kalan ve üretilemeyen kömür rezervleri önemli boyutlara ulaşmaktadır. Kuyuya yakınlığından dolayı havalandırma ve taşıma giderleri düşük olan bu bölgelerdeki kömür potansiyelini değerlendirebilmek ve aynı zamanda kuyu topuğundan dolayı yeryüzünde oluşacak engebeleri ve kuyu tesislerindeki hasarı önlemek açısından, topuklar içerisindeki damarların kazanılmasının önemi açıktır. Bu damarların kazanılması sırasında, maden işletmesinde önemli bir yeri olan ana kuyuya, mümkün olduğu kadar az zarar verilmesi gerekmektedir. Bu makalede, önce topuklarda yer alan kömür damarlarının üretiminden dolayı çöken tavan kayaçlarının kuyu tahkimatlarına etkilen incelenmiş; daha sonrada bu etkileri azaltmak için teknik açıdan ne gibi önlemler alınması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır.

ABSTRACT

It is obvious that the amount of coal left in the pillars reaches to considerable values as the depth of the shafts increases. The importance of coal winning left in the pillars is evident for the reasons like favorable exploitability of coal potential due to its low transport and ventilation costs, prevention of deformations and consequent demages which may occur on the surface and shaft installations. As it is well known great care should be taken to minimize the negative effects on the main shaft during production of these pillars. In this article, the effects of subsidence on shaft support during winning coal seams in the shaft pillars are investigated and technical precautions that should be taken to minimize the negative effects are proposed and explained.

Uluslararası Birimler Sistemi - International System Of Units (Sı)
DOI 43-54 Dr. Tevfik Güyagüler

 ÖZET

Bu yazıda son yıllarda kullanılması hemen hemen zorunlu duruma gelen SI birimler sisteminin öncelikle temel ve türetilmiş birimler ve simgeleri, daha sonra da SI dışı birimlerin (uzunluk, kütle, zaman, kuvvet, basınç, alan, hacım, konsantrasyon, hız, hacım debisi, ivme, yoğunluk, viskozite, enerji, güç, termodinamik sıcaklık) simge ve çeviri faktörleri verilmiştir. Buna ek olarak elektrik konusuna ilişkin birimler ve SI eşdeğerleri ile havalandırmada kullanılan SI birimleri ve diğer birim eşdeğerleri de bu yazıda yer almaktadır.

ABSTRACT

In this paper, the basic and derived units and symbols of SI are given in detail owing the fact that they have become a necessity in ail over the world recent years. The symbols and conversion factors of length, mass, time, force, pressure, area, volume, concentration, velocity, flowrate, acceleration, densiiy, viscosity, energy, power and thermodynamic heat are described. In addition, units used in electricity and SI equivalents; SI units used in mine ventilation and their equivalents in other unit systems are presented in different sections.