Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 24 - No 2 (June 1985)
Açık Kömür İşletmeciliğinde Yerinde İncelenen Dragline Uygulamaları - Dragline Stripping At Surface Coal Mines And Related Case Histories
DOI 5-34 Tahir Parlak

 ÖZET

Bu yazıda dragline örtükazı yöntemleri incelenmektedir. Dragline‘lar hakkında verilen genel bilgilerden sonra uygulama yöntemleri anlatılmış, ABD ve SSCB‘nde uygulanan dragline örtükazı yöntemlerinden seçilmiş örnekler sunulmuş ve ülkemizdeki dragline‘lar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, beklenen verimin alınabilmesi için dragline‘ların seçiminde, yöntemin projelendirilmesinde ve uygulanmasında gözönünde bulundurulması yararlı görülen bazı önerilerde bulunulmuştur.

ABSTRACT

In this paper, the use of walking draglines at strip mining operations is discussed. A general information about the walking draglines is given and the various dragline stripping operations are explained. Selected case histories from USA and USSR are presented and some information about the draglines in Turkey is given. Moreover, some comments for the selection of the walking draglines and for the application of them are suggested in order to improve the productivity.

Ocak Havasının Sıcaklığının, İçerdiği Nem Miktarının ve Isı İçeriğinin Belirlenmesi - Determination Of The Mine Air Temperature, Humidity And Heat Value
DOI 27-32 Gündüz Ökten

 ÖZET

Endüstride çalışanlara sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilmek için, havanın ısısı olarak tariflenen sıcaklık ve nem‘in belirli sınırlar içinde tutulması gerekir. Bunun sağlanamaması durumunda; işçilerin sık sık hastalandığı, çalışma veriminin düştüğü, iş kazalarının arttığı gözlenmiştir. Belirtilen nedenlerle, ocak havasının sıcaklığının ve içerdiği nem miktarının etkin bir şekilde kontrolü gerekir. Bu çalışmada, ocak havasının sıcaklığının ölçülmesinde kullanılan aletler ve ölçmelerin nasıl yapıldığı tanıtılmıştır. Ayrıca, havadaki bağıl ve mutlak nem miktarlarının ve havanın ısı içeriğinin ne şekilde belirlendiği açıklanmıştır.

ABSTRACT

The heat and humidity defined as the air temperature should be kept within certain limits in order to provide a healthy environment for the workers. In case of these conditions are not provided, it is observed that the health of the workers are deteriorated, the work efficiency is decreased and accidents happen very frequently. Therefore, the temperature and the humidity of mine environment should be controlled very effectively. In this study, the equipments and the methods used to measure the temperature are explained. Determination of the amount of relative and absolute humidity together with heat content of mine environment are described.

Mazıdağ - Taşıt Fosfat Cevherinin Zenginleştirilmesi - Benefication Studies Of Mazıdağ - Taşıt Phosphate Rock
DOI 33-40 Ümit Atalay, M. Zeki Doğan, Gülhan Özbayoğlu, Haluk Duman

 ÖZET

Ortalama % 10, 4 P205 tenörlü Etibank Mazıdağ Taşıt Cevheri fosfat minerali hidroksi apatit olup esas gang minerali kalsitten oluşmakta az miktarlarda da ankerit ve kuvars içermektedir. Laboratuvar çapında otojen öğütme uygulanan bu cevherin fosfat mineralinin iri fraksiyonlarda konsantre olduğu gözlenmiştir. Sallantılı masa ve ağır ortam gibi gravite zenginleştirme yöntemleri uygulandığında fazla basan sağlanamamış ve verimler sırasıyla % 16,37 ve % 26,76 gibi düşük oranlarda kalmıştır. Fosfatı kalsitten yüzdürmek için uygulanan düz flotasyonda yağ asidi ve aminler kollektör olarak kullanılmış ancak sonuçlar başarılı olmamıştır. Diğer yandan alüminyum sülfat-Na tartarat‘la fosforik asit birlikte bastına olarak kullanılmak suretiyle ters flotasyon yöntemiyle % 26,53 P205 ‘ l i bir konsantre % 60‘a yakın bir verimle elde edilmiştir.

ABSTRACT

Etibank Mazidag - Tasit phosphate ore with 10.4 % î ^ ^ s is composed of calcite as the main gangue mineral with smaller percentages of ankerite and quartz in addition to hydroxy apatite as phosphate mineral. Laboratory autogenous grinding tests resulted in selective retention of phosphate mineral in coarser fractions of ground ore. Gravity concentration by means of tabling and heavy media separation was unsuccessful with low recoveries from 16.37 % to 26.37 % respectively. Collectors of fatty acid and amine types were used in direct flotation of phosphate mineral from calcite without any success. On the other hand, reverse flotation gave a concentrate having 26.53 % P205 and a recovery of almost 60 % by the use of a combination of phosphoric acid and aluminium suphate - tartrate complex.

Kayaçların Esneklik Özelliklerinin Saptanması ve Buna Göre Kayaçların Mühendislik Açısından Dizelenmesi Determination of Elastic Constants of Rock and Classification of Intact and in-situ Rock
DOI 41-48 Metin ÖZDOĞAN

ÖZET

Kayanın davranış özelliklerinin tam olarak saptanabilmesi için yerinde ve deneyevinde yapılması gereken duruk ve devinik ölçümler anlatılmıştır. Duruk ve devinik esneme değişmezleri arasındaki farklılık ve bunların bağdaşımı tartışılmıştır. Ayrıca, sağlam kayacın ve kayaç kültesinin deneyevi ve yerinde ölçümlerine göre mühendislik açısından dizelenmesi verilmiştir.

ABSTRACT

For a complete evaluation of rock mass the essential in situ (field) and laboratory static and dynamic tests are given. The discrepancy between static and dynamic elesticity modulus and their correlation are discussed. Engineering classification of intact and in situ rock based on laboratory and field measurements are also presented.