Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 26 - No 2 (June 1987)
Uzunayaklarda Yürüyen Tahkimat Sistemlerinin Gelişmesi ve Dizayn Karakteristikleri - Development And Design Characteristics Of Powered Roof Support Systems İn Longwall
DOI 5-18 Tuğyan Ahıska, Hicabi Esen

ÖZET

Bu makalede, uzunayaklarda kullanılan yürüyen tahkimat modellerinin gelişmesi, değişik tahkimat örnekleri verilerek anlatılmış; önemli dizayn özelliklerinin üzerinde durulmuş ve tahkimat seçiminde dikkat edilmesi gereken konular açıklanmıştır.

ABSTRACT

This paper presents the development of Powered Roof Supports by giving examples of various models. Their important design characteristics have also been described and attention has been focused on typical design parameters for given mine conditions.

Süreksizlik Ya Da Süreksizlik Takımını İçeren Topukların Kaya Saplamaları ile Tahkimi - The Reinforcement Of Pillars With A Disccontinuity Or Discontinuity Set By Rockbolts
DOI 19-26 Ömer Aydan, Toshikazu Kawamoto, Yasuaki Ichıkawa, Alpaslan Ersen

 ÖZET

Bu çalışmada, önce süreksizliklerin kaya sapmaları ile tahkimi sunulmaktadır. Daha sonra, süreksizlik ya da süreksizlik takımı içeren topukların kaya saplamaları ile tahkimi üzerine geliştirilmiş bir teori ve uygulamaları verilmektedir.

ABSTRACT

In this study, the reinforcement of discontinuities by rockbolts is firstly described. Then, a theory for the reinforcement of pillars with a discontinuity or discontinuity set by rockbolts and its application is given.

Yüksek Basınçlı Su Jetleri ile Yapılan Kesme ve Parçalama Çalışmaları - The Infırmation On Cutting And Fracturing Studies Using High-Pressure Water Jets
DOI 27-35 Nuri Ali Akçın

ÖZET

Bu yazıda, yüksek basınçlı su jetleri ile yapılan kesme ve parçalama çalışmaları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Yüksek basınçlı su jetleri; devamlı jetler, kesikli jetler ve sutopları olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. Yüksek basınçlı su jetleri, önce laboratuvarda kayaçların, kö­ mürün ve çeşitli malzemelerin kesilmesi ve parçalanmasında denenmiştir. Daha sonra, arazi ve sanayi uygulamalarına geçilmiştir. Yüksek basınçlı su jetleri delik delme, tü­ nel açma, hidromekanik ve hidrolik kazı gibi arazi uygulamaları yanında sanayide de çeşitli çalışmalarda kullanılmaktadır. Özellikle, hidromekanik ve hidrolik kazı sistemlerinin kullanılmasıyla geliştirilen hidrolik kömür üretimi yöntemleri giderek yaygınlaşmaktadır.

ABSTRACT

In this paper, information on cutting and fracturing studies using high-pressure water jets is given. High-pressure water jets are combined ‘into three groups; continuous jets, pulsed jets and water cannons. Initially, high-pressure water jets were employed for cutting and fracturing rocks, coal and various materials in the laboratory. Later, field and industrial applications have been emerged. High-pressure water jets are used in the industry for various purposes along with the field applications such as drilling, tunnelling, hydromechanical and hydraulic excavation. Especially, hydraulic coal mining methods which have been developed by the use of hydromechanical and hydraulic excavation systems are becoming more popular.

Madencilik Endüstrisinde Bilgisayar Uygulamalarının Evrimi ve Geleceği - The Evolution And The Future Of Computer Applications İn The Mining Industry
DOI 37-42 Erkin Nasuf, Ertuğrul Topuz

ÖZET

Bu yazıda 1960, 1970 ve 1980‘li dönemlerde madencilik endüstrisindeki bilgisayar uygulamalarının evrimi anlatılmıştır. Bu uygulamaların geleceği, geçmiş ve şimdiki çalışmalar ile bunların geleceği dönük eğilimlerine bakarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta gelecekteki uygulamalar ile ilgili birkaç öneri sunulmuştur.

ABSTRACT

In this paper the evolu ion c. die ce nputer applications in the mining industry through the time periods of 1960‘s, 1970‘s and 1980‘s has been described. The future of these applications has been tried to be predicted by looking at the past and the present work and extrapolating their trends. As a result, new suggestions has been made concerning the future applications.