Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 27 - No 2 (June 1988)
Kaya Kütlesi Nitelik Değerlendirme Yaklaşımları ve Kayanın Gevşetilmesi İçin Gereken Birim Patlayıcı Yük ile Bağdaşımı
DOI 5-8 Metin Özdoğan

 ÖZET

Bu yazıda, verilen bir kaya kütlesi için gereken birim patlayıcı yük miktarının nasıl belirlenebileceği incelenmiştir. Kaya kütlesi niteliğinin titreşik, yerselmekanik, birim kazı ve delme erkesi yaklaşımlarıyla saptanmaya çalışılması ve bu kavramlarla birim patlayıcı yük arasındaki bağdaşım tartışılmıştır.

ABSTRACT

In this paper, ways of determining the powder factor for a given rock mass are studied. Rock mass quality evaluation through seismic, geomechanic methods as well as specific digging and specific drilling energy concepts and their correlations to powder factor (specific charge) are discussed.

İstanbul Eyüp Tünelinde Galeri Açma Makinesi ile Elde Edilen Sonuçlar ve Bunların Maden Mühendisliği Açısından Önemi
DOI 9-16 Nuh Bilgin, Turan Seyrek, Kourosh Shahrıar

 ÖZET

Bu çalışmada Eyüp Tünelinde kullanılan galeri açma makinesinin performansını etkileyen jeoteknik etmenlerle ilgilidir. İlk olarak vardiya verileri ve makina performansının tümüyle analizleri yapılmış, geçilen formasyonların jeoteknik özellikleri ile makina ilerleme hızı arasındaki istatistiksel bağıntılar araştırılmıştır. Sonuçta basınç dayanımı xR.Q.D. ‘ olarak tanımlanan kayaç kütlesi kazılabilirlik indeksinin en iyi neticeyi verdiği görülmüş ve sonuçlar maden mühendisliği açısından irdelenmiştir.

ABSTRACT

This article is mainly concerned with the geotechnical factors affecting roadheader performance in Eyüp Tunnel. Firsty, shift data, overall machine performance and geotechnical properties of the rock formations in the zones are examined in detail. A statiscical analysis showed that rock mass cuttability index defined as compressive strength xR.Q.D2‘3 is the main factor governing the roadheader advance rate-and the results are discussed from the mining engineering point of view.

Tungsten Cevher ve Konsantrelerinin Liçi
DOI 17-28 Selami Özdemir, İsmail Girgin

ÖZET

Tungsten cevher ve konsantrelerinden çeşitli tungsten bileşikleri üretiminin ilk adı­ mı, malzemenin karakter ve tenörüne bağlı olarak, asit ya da alkali liçi yöntemlerine dayanmaktadır. Asit liçi yöntemlerinde tepkime ürünü tungstik asit olurken, alkali liçi yöntemlerinde sodyum tungstat olmaktadır. Asit ya da alkali liçi uygulamalarında elde edilen bu ürünlerden, çeşitli saflaştırma işlemlerinden sonra, tungstik asit, sentetik şelit, amonyum paratungstat (APT) gibi tungsten ara ürünleri eldesine gidilmektedir. Bu yazının amacı, tungsten cevher ve konsantrelerine uygulanmakta olan asit ve alkali liçi yöntemleri ile özellikle liç sırasında ortamda bulunabilecek çeşitli safsızlıkların davranışı konusunda bilgi vermektedir.

ABSTRACT

The first step in the production of tungsten compounds from tungsten ores and concentrates is the acid or alkaline leaching methods depending on the character and grade of the feed. The reaction product of the acid leaching processes in tungstic acid while it is sodium tungstatc in the alkalina leaching methods. The products obtained from acid or alkaline leaching methods, are converted to tungsten compounds such as tungstic acid, synthetic scheclite and ammonium paratungstate (APT), following several steps of purification. The aim of this paper is to summarize the acid and alkalina leaching methods used for tungsten ores and concentrates with special emphasis on the behaviour of the possible contaminants in the leaching media.

Yüksek Basınçlı Bir Su Jetinin Geliştirilmesi ve En Uygun Kömür Kesme Koşullarının Belirlenmesi
DOI 29-36 Nuri Ali Akçın

 ÖZET

Bu yazıda, kömür kesme amacıyla geliştirilen yüksek basınçlı bir su jeti ve onun çeşitli özellikleri tanıtılmıştır. Bu ünitenin en uygun kömür kesme koşullarının belirlenmesi için yapılan 200‘den fazla kesme deneyinin sonuçları değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

ABSTRACT

In this article, a high-pressure water jet developed for coal cutting purposes and its various properties have been introduced. The results of over 200 cutting experiments have been evaluated and interpreted in order to determine the optimum coal cutting conditions of this equipment.