Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 28 - No 2 (June 1989)
Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış
DOI 7-96 Hakan Muhterem KÖSE

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye için önem arz eden toplam 21 çeşit mineralin rezervleri, üretimleri, tüketimleri, fiyatları, arz/talep dengesi, üretim kapasiteleri ve beklenen gelişmeler ele alınarak, dünya madenciliğindeki 1986 ve 1987 yılındaki gelişmeler, sergilenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen en önemli sonuç, 1987 yılında mineral ve metal fiyatlarındaki önemli artışlara karşın, dünya mineral fiyatlarının son 15 yıldır, İkinci Dünya Savaşından beri en düşük seviyede olduğunun belirlenmesidir.

ABSTRACT

In this study, the reserves, productions, consumptions, supply and demand balances, prices and production capacities of 21 minerals which are considerably important for Turkey are presented. The developments in World mining between 1986 and 1987 are also reviewed. The most important result obtained from this study is that, in spite of the unreasonable increases in 1987, the mineral and metal prices during the last 15 years are depressed to their minimum since the Second World War.

1987 YILIMDA DÜNYA MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
DOI 8-11 maden.org

Madencilik sektörü 1987 yılında, ekonomide yaşanan yüksek teknoloji ve servis hizmetlerine rağmen, imalat sanayine en büyük girdi sağlayan sektör olmayı sürdürmüştür. Ayrıca gübre sanayine yaptığı katkı ile de, tarım sektö­ rünün yüksek verimle üretim yapmasını sağlamayı sürdürmektedir. 1987 yılında dünya hammadde üretimi (petrol dahil) değer olarak 1983 sabit fiyatlarıyla 1986 yılına göre % 5 lik bir artışla 1.1 trilyon $ olarak gerçekleşmiştir. Ancak elde edilen bu üretim değeri hala 1980 yılında elde edilen 1.27 trilyon $ lık üretim değerinin altındadır. Dünya mineral üretim değerleriÇizelgel ‘de verilmektedir.

MİNERAL VE METALLERDEKİ GELİŞMELER
DOI 11-69 maden.org

Çimento üretimi 1986‘ya göre % 3.4‘lük bir artış­ la 1 milyar short ton‘a ulaşmıştır. Üretimde başı çeken ülkeler sırasıyla, Çin, ABD, Japonya, Hindistan, İtalya, F.Almanya, Brezilya, Fransa ve İspanya‘dır. Bu ülkelerden Japonya, İtalya, F.Almanya ve Brezilya‘da üretimde düşüşler kaydedilmiştir.

DÜNYA MİNERAL VE METAL İSTATİSTİKLERİ
DOI 71-77 maden.org

Dünya ve Türkiye Madenciliğine Toplu Bakış, Aralık, 1983 Madencilik Özel Sayısında 1982 yılına kadar verilen dünya mineral istatistiklerine kalındığı yerden devam edilerek, 1982-1986 yılları arasında gerçekleşen üretim değerlerine bu bölümde yer verilmiştir

RAKAMLARLA TÜRKİYE MADENCİLİĞİ
DOI 79-90 maden.org

 Bu bölümde Türkiye‘nin toplam ihracat ve ithalatındaki madenciliğin payına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ayrıca Türkiye‘nin 1987-1988 yılı madencilik üretim değerleri, enerji üretimi, tüketimi ile demirdışı metal sanayine ilişkin çeşitli bilgiler sergilenmeye çalışılmıştır.