Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 30 - No 2 (June 1991)
Yeraltı Kömür Madenciliğinde Topuklu Üretim Yöntemlerinde Yeni Gelişmeler - Latest Developments Of Underground Coal Mining By Pillar Medhods
DOI 5-14 Sabit Gürgen, Halil Köse

 ÖZET

Bu yazıda, yeraltı kömür madenciliğinde, düz kömür damarlarının üretiminde kullanılan uzun ve kısa ayak yöntemleriyle, topuklu yöntemlerin değişik uygulamaları verilmekte ve birbirleriyle karşılaştırılmaktadır.

Yüksek verimle çalışılamayan uzun ayak yönteminin uygulandığı alanlarda, düz kömür damarlarının ekonomik olarak üretilebilmesi için en uygun çözüm olanağını, topuklu yöntemlerin yeni geliştirilmiş bir şekli olan ve mobil tahkimat kullanılan kare ya da şerit topuklu yöntemler sağlamaktadır. Bu yöntemlerle kömür, bir seferde ve geri dönümlü olarak kazanılmakta, hem teknik hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanmaktadır.

ABSTRACT

in this paper, various applications of bngwall, shortwall and pillar extraction coal winning methods are explained and compared with each other.

The most suitable application for the mines where the longwall systems cannot efficiently be used, is the pillar extraction or the rib pillar extraction methods, a recently developed version of pillar methods using mobile support systems. In these methods, the coal is produced retreatingly in a single stage and it has many technical and economical advantages.

Madencilik Endüstrisinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları - Operations Research Applications İn The Mining Industry
DOI 15-20 Ertuğrul Topuz, Erkin Nasuf

 ÖZET

Yöneylem araştırması, deterministik (kesin olarak hesaplanabilen) ve probabilistik (tahmini olarak hesaplanabilen) sistemlerin modellenmesi ve bu sistemlerin optimum olarak çalışmalarını sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Bu yazıda, madencilik endüstrisindeki yöneylem araştırması uygulamalarında kullanılan en yaygın teknikler, en önemli uygulama alanları ve bu uygulamaların gelecekteki eğilimini öngören geniş bir literatür taramasının sonuçları sunulmaktadır.

ABSTRACT

Operations Research (OR) is concerned with optimal decision making in, and modeling of, deterministic and probablistic systems.

This paper presents a summary of the results of an extensive literatura survey which was carried out in order to determine the most widely used techniques, the important areas and future trends of the OR applications within the mining industry.

Açık İşletme Dizaynı İçin Üç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği - A Three Dimensional Dynamic Programming Technique For Open Pit Design
DOI 21-27 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Bu yazıda, optimum açık işletme sınırlarının bulunması için geliştirilmiş olan üç-boyutlu dinamik programlama tekniği hakkında bilgi verilmektedir. Tekniğin kullanılması sırasında karşılaşılan zorluklar ve önerilen çözüm yolları anlatılmaktadır.

Üç-boyutlu dinamik programlama tekniğiyle ilgili algoritma detaylı olarak anlatılmakta ve sayısal bir örnek verilmektedir.

ABSTRACT

In this paper, a three-dimensional dynamic programming technique is presented for determining the optimum ultimate pit limit. The difficulties encountered during the application of the technique, and suggested solutions are explained.

The algorithm of the three-dimensional dynamic programming technique is explained in detail, and a simple numerical example is given.

Proje Planlama Teknikleri ve Madencilik Projelerinde Uygulanması - Project Planning Techniques And Their Application On Mining Projects
DOI 29-36 Ali Kahriman, Yakup Cebeci, Mehmet Canbazoğlu

 ÖZET

Kabul edilen bir yatırım projesinin uygulaması, projenin hazırlanması kadar önemlidir. Büyük kaynak harcanarak hazırlanan ve kabul edilen bir proje, zamanında tamamlanmalıdır.

Bu yazıda, CPM ve PERT gibi proje planlama teknikleri ve madencilik projeleri ile başka çalışmalara uygulamaları ele alınmıştır. Ayrıca konuya ilişkin bir örnek verilmiştir. Bu tekniklerin büyük boyutlu projelerde uygulanmasının yararlarına ve madencilik projelerine uygulanmasının gerekliliğine değinilmiştir.

ABSTRACT

Application of an accepted investment project is as important as to design. The project designed and accepted by spending great source must be completed on time.

This paper deals with the investigation of the CPM and PERT project planning methods and their applicaton on the mining projects and on the other works. A simple example is also given about the subject.

It is mentioned that these methods are very useful to manage the large size project and it is necessary to apply for all mining projects.