Scientific Mining Journal

Scientific Mining Journal

Volume 31 - No 2 (June 1992)
Eli Müessesinde Bilgisayar Uygulamaları - Computer Applications İn Eli Establishment
DOI 5-12 Mehmet Doktan, Serhat Köker

 ÖZET

Bu bildiride ELİ Müessesesinde mevcut bilgisayar sistemi tanıtılmakta ve yapılan uygulamalar açıklanmaktadır.Bu sistem ile ilgili verimlilik ve geleceğe yönelik gelişmeler ayrıca anlatılmaktadır.

ABSTRACT

In this paper the computer system in ELİ is introduced and the applications are explained. Efficiency of this system and the future development are also expressed.

Açık İşletmelerde Kontrollu Patlatma Teknikleriyle Maliyet Optimizasyonu - The Cost Optimization Of Open Quarries By Controlled Blasting Techology
DOI 13-28 Taner Sümer, Ü. Ercüment Öktem, Lars Frandberg

ÖZET

Taş ocaklarında patlatma sonrası istenilen tane dağılımı çeşitli uygulayıcılarca değişik şarj, delik çapı ve delik düzeni kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Bu yazı Bekhme Barajı, Sedada ve Topruk Kalker ocaklarıyla Kale ve Nijelsat granit ocaklarında yapılan maliyet optimizasyon çalışmalarını içermektedir.

ABSTRACT

Fragmentation in rock quarries is tried to be achieved by changing the specific charge, drill pattern and bore hole diameters by different experts. This paper is a brief summary consisting of the practical utilization of the cost optimization in Bekhme Dam, Sedada, Topruk and Kale, Nijelsat quarries which are limestone and granite in rock structure respectively.

Kontrollu Kısa Devre Havalandırma ve Bazı Uygulamalar - Recirculation Of Mine Air And Some Application
DOI 29-34 Ercüment Yalçın

 ÖZET

Günümüzde yeraltı çalışmaları gittikçe derinlere inmektedir. Aynı zamanda kuyu dibinden çalışma yerine olan uzaklık da oldukça artmıştır. Bu durum havalandırma açısından ciddi problemler yaratmaktadır.

Bu nedenle çalışma yerlerine yeterli miktarda hava göndermede karşılaşılan güçlükleri yenebilmek amacıyla, klasik havalandırmanın yanısıra başka teknikler de geliştirilmiştir.

Bu yazıda, bu tekniklerden birisi olan "kontrollü kısa devre havalandırma sistemi" tanıtılmakta ve uygulamalardan elde edilen sonuçlar tartışılmaktadır.

ABSTRACT

Presently, mine workings are going deeper and deeper. At the same time, the distancesfrom pit buttom to the workings at the boundary of mines have increased considerably. This fact creates serious problems as far as mine ventilation is concerned.

Therefore, to overcome the difficulties encountered in sending sufficient amount of ventilating air to such workings, other thecniques beside classical ventilation were improved. 

In this paper, one of these techniques called "the controlled recirculation of mine air" is described and the results obtained from some applications are discussed.

Blok Mermer Üretiminde Kullanılan Tel Kesme Yönteminin Gelişim ve Önemi
DOI 35-39 Sinan Urhan, Necati Şişman

GİRİŞ

Ülkemiz son on yıldır mermer sektöründe önemli gelişmelere sahne olmaktadır. Yeni mermer ocakları faaliyete geçmekte, ocaklarda modern üretim makina ve ekipmanları denenmekte, bunlara paralel olarak bu makina ve ekipmanları üreten firmalar ortaya çıkmaktadır. Ancak ülkemizde bu tür makina ve ekipmanları verimli bir şekilde kullanabilecek teknik eleman sayısı henüz yeterli değildir. Bu yazıda, daha çok ocak mühendisleri ve makina operatörlerine yararlı olabilecek, elmaslı tel kesme sisteminin makina ve ekipmanlarının tanıtılması üzerinde durulacaktır. Kesim tekniği ise ikinci bir yazı olarak düşünülmektedir.

M Eğrisi ve Kullanımı
DOI 41-43 Yakup Keskin

GİRİŞ

Bu yazıda Madencilik dergisinin Mart 1989 sayısında yayımlanan "M Eğrisi ve Kullanımı" başlıklı yazı hakkında bir açıklama yeralmaktadır.