Yayın Kurulu

Baş Editör 

Dr. Nejat TAMZOK, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Editörler

Dr. Bülent TOKA, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Dr. İlkay Bengü CAN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ümit Özer, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Dr. Mehtap Gülsüm KILIÇ, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü

Editör Yardımcıları 

Dr. Emre Yılmazkaya, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Ece Kundak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ercan POLAT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dergi Platformları

224972253222533