PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness

Yıl 2014, Cilt 53, Sayı 2, 31 - 38, 01.06.2014

Öz

In this study, 5 different rock samples (dolomitic limestone fossilized sandstone, lithic tuff, bioclastic limestone and vitric tuff) and 2 different ore samples (copper ore and lead ore) were subjected to small scale rock cutting test and Cerchar abrasivity test for determination of cuttability parameters which are namely; specific cutting force, specific normal force, specific energy and pick wear rate. In addition to this, Schmidt hammer test was applied on rock and ore samples and Schmidt hardness values were tried to be correlated with cuttability parameters. As a result, exponential relationships were detected between Schmidt hardness and all cuttability parameters. According to these results, it can be stated that Schmidt hardness is an affective parameter on cuttability parameters.

SCHMIDT SERTLİĞİ İLE KESİLEBİLİRLİK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 53, Sayı 2, 31 - 38, 01.06.2014

Öz

Bu çalışmada 5 farklı kayaç örneği (dolomitik kireçtaşı, fosilli kumtaşı, litik tüf, biyoklastik kireçtaşı, ve vitrik tüf) ve 2 farklı cevher örneği (bakır cevheri ve kurşun cevheri) üzerine kesilebilirlik parametreleri olarak belirlenen spesifik kesme kuvveti, spesifik normal kuvvet, spesifik enerji ve keski tüketim miktarının belirlenebilmesi için küçük boyutlu kesme deneyi, ve Cerchar aşındırıcılık deneyleri uygulanmıştır. Buna ilave olarak, numuneler üzerine Schmidt çekici deneyleri uygulanmıştır. Elde edilen Schmidt sertliği değerleri kesilebilirlik parametreleri ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Schmidt sertliği ile tüm kesilebilirlik parametreleri arasında üstel ilişkiler elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında Schmidt sertliğinin bu parametreler üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA46UA77YD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar YAŞAR Bu kişi benim


Mehmet ÇAPİK Bu kişi benim


Ali Osman YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 53Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik361029, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2014}, volume = {53}, number = {2}, pages = {31 - 38}, title = {Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness}, key = {cite}, author = {Yaşar, Serdar and Çapik, Mehmet and Yılmaz, Ali Osman} }
APA Yaşar, S. , Çapik, M. & Yılmaz, A. O. (2014). Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness . Scientific Mining Journal , 53 (2) , 31-38 . Retrieved from http://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/32468/361029
MLA Yaşar, S. , Çapik, M. , Yılmaz, A. O. "Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness" . Scientific Mining Journal 53 (2014 ): 31-38 <http://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/32468/361029>
Chicago Yaşar, S. , Çapik, M. , Yılmaz, A. O. "Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness". Scientific Mining Journal 53 (2014 ): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - SCHMIDT SERTLİĞİ İLE KESİLEBİLİRLİK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ AU - SerdarYaşar, MehmetÇapik, Ali OsmanYılmaz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 53 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness %A Serdar Yaşar , Mehmet Çapik , Ali Osman Yılmaz %T Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness %D 2014 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 53 %N 2 %R %U
ISNAD Yaşar, Serdar , Çapik, Mehmet , Yılmaz, Ali Osman . "Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness". Scientific Mining Journal 53 / 2 (Haziran 2014): 31-38 .
AMA Yaşar S. , Çapik M. , Yılmaz A. O. Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness. Madencilik. 2014; 53(2): 31-38.
Vancouver Yaşar S. , Çapik M. , Yılmaz A. O. Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness. Scientific Mining Journal. 2014; 53(2): 31-38.
IEEE S. Yaşar , M. Çapik ve A. O. Yılmaz , "Investigation of Relationships Between Cuttability Parameters and Schmidt Hardness", Scientific Mining Journal, c. 53, sayı. 2, ss. 31-38, Haz. 2014

22562 22561 22560 22590 22558