PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey

Yıl 1990, Cilt 29, Sayı 2, 17 - 26, 01.06.1990

Öz

"Red bed" type copper deposits which are one of the varieties of the sedimentary stratiform ore deposits are characterized by their considerably large lateral extent, small thickness, association with evaporite series in the field, and occurence in typically red, thick sandstone, conglomerate, mudstone or shales. In general, they are composed of copper sulfide, copper carbonate minerals, native copper and cuprite. They may contain up to 100 - 200 gr/ton Ag as a by-product. The "red bed" copper deposits are formed in continental sabhka, fluvial and marine sabhka environments and their formation is usu­ally explained by syngenetic, epigeneticordiagenetic models. In Middle Anatolia, the "red bed" type occurences are found in the Çankırı-Çorum, Delice-Yerköy, Hafik-Zara-Suşehri-lmranlı Oligo-miocene sedimentary basins, stratigraphically in close association with evaporities. These deposits which are exposed sporadically in a vast area and are not investigated seriously until recent years need ur­gent geologic, mining and metallurgical study

Red Bed" Tipi Bakır Yatakları ve Türkiye'den Örnekler

Yıl 1990, Cilt 29, Sayı 2, 17 - 26, 01.06.1990

Öz

Stratiform sedimanter cevher yataklarının bir türü olan "red bed" tipi bakır yatakları büyük boyutları, kalınlıklarının az oluşu ve arazide evaporit serilerine yakınlıkları ile tanı­nırlar ve kırmızı renkli kalın kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı ya da şeyller içerisinde bulu­nurlar. Genellikle bakır sülfür, bakır karbonat, nabit bakır ve kuprit gibi cevher mineralleri içerirler. Ekonomik yan element olarak 100-200 gr/ton'a kadar gümüş içerebilirler. Kara­sal, fluvial ve deniz çökel ortamlarında oluşmuşlardır. Bu yatakların oluşumu sinjenetik, epijenetik ve diyajenetik modellerle açıklanmaktadır. "Red bed tipi oluşumlar Orta Anadolu'da Çankırı-Çorum, Delice-Yerköy, Haf ik-ZaraSuşehri-imranlı Oligo-miyosen sedimanter havzalarında stratigrafi bakımından evaporitlerle yakın konumlarda bulunurlar. Kilometrekarelerce geniş alanda dağınık bir şekil­de yüzeyleyen ve son yıllara kadar üzerinde ciddi bir biçimde durulmayan bu oluşumla­rın jeolojik, madencilik ve metalurjik yönlerinin incelenmesi yararlı olacaktır

Ayrıntılar

Diğer ID JA69GK53DN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil ARAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 1990
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 1990
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1990, Cilt 29Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { madencilik361581, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {1990}, volume = {29}, number = {2}, pages = {17 - 26}, title = {Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey}, key = {cite}, author = {Aral, Halil} }
APA Aral, H. (1990). Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey . Scientific Mining Journal , 29 (2) , 17-26 . Retrieved from https://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/32560/361581
MLA Aral, H. "Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey" . Scientific Mining Journal 29 (1990 ): 17-26 <https://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/32560/361581>
Chicago Aral, H. "Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey". Scientific Mining Journal 29 (1990 ): 17-26
RIS TY - JOUR T1 - Red Bed" Tipi Bakır Yatakları ve Türkiye'den Örnekler AU - HalilAral Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 26 VL - 29 IS - 2 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey %A Halil Aral %T Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey %D 1990 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Aral, Halil . "Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey". Scientific Mining Journal 29 / 2 (Haziran 1990): 17-26 .
AMA Aral H. Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey. Madencilik. 1990; 29(2): 17-26.
Vancouver Aral H. Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey. Scientific Mining Journal. 1990; 29(2): 17-26.
IEEE H. Aral , "Red Bed Type Copper Deposits and Examples from Turkey", Scientific Mining Journal, c. 29, sayı. 2, ss. 17-26, Haz. 1990

22562 22561 22560 22590 22558