Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt 59, Sayı 3, 193 - 205, 01.09.2020
https://doi.org/10.30797/madencilik.792401

Öz

Gelişen ülkeler veya şehirlerde artan nüfus ve yapılaşma ile birlikte inşaat sektörünün temel yapı taşı durumunda olan agregaya ihtiyaç artmaktadır. Yapıların ihtiyacını karşılamak amacı ile yerleşim yerlerine yakın taş ocakları açılmakta ve ocaklardan elde edilen malzemeler her ne kadar inşaat sektöründe büyük oranda kullanılabilse de; arta kalan ince taneli malzeme atık olarak beklemektedir. Bu çalışmada, Aksaray ili çevresinde yer alan pomza taş ocağından atık olarak elde edilen ürünlerin, Avanos (Nevşehir) yöresi killeri ile çeşitli oranlarda karıştırılarak zemin özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Kil numunesinin, ince taneli atık pomza malzemesi ile belirli oranlarda karışımından yapılan koni batma likit limit deneyi ve modifiye proktor deneyi sonucunda kil numunesi içerisindeki atık pomza miktarı arttıkça likit limit değeri ve maksimum kuru birim hacim ağırlığı azalmakta, optimum su içeriği artmaktadır.

Kaynakça

 • AASHTO T99, 2015. Moisture Density Relations of Soils. American Association of State Highway and Transportation Officals.
 • Amato, G., Campione, G., Cavaleri, L., Minafò, G., Miraglia, N., 2012. The Use of Pumice Lightweight Concrete for Masonry Applications. Materials and Structures, 45(5), 679-693.
 • ASTM D558, 2011. Standard Test Methods For Moisture - Density (Unit Weight) Relations of Soil - Cement Mixtures. American Society for Testing Materials.
 • Başpınar, E., Gündüz, L., 2006. İnşaat Endüstrisinde Kullanılan Pomza Agregalarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri. IV. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul.
 • Bozkurt, N., Yurdasal, B., Bozkurt, A. İ., Yılmaz, Ö., Tekin, M., 2016. Respiratory Systems of Dental Technicians Negatively Affected During 5 Years of Follow – up. Balkan Medical Journal, 33(4):426.
 • BS 1377: Soils for Civil Engineering Purposes, Part 2: Classification Tests, 1990. 4. Determination of the Liquid Limit. British Standart Institution, England.
 • BS1377-1, 2016. Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purposes General Requirements and Sample Preparation. British Standards.
 • Cox, K. G., Bell, J. D., Pankhurst, R. J., 1979. The Interpretation of Igneous Rocks. George Allen & Unwin, London. 450p.
 • Çimen, Ö., 2006, Effect of Pumice to Unconfined Compressive Strength of a Clay with High Plasticity, 7th International Congress on Advances in Civil Engineering. Yıldız Technical University, İstanbul, 297.
 • Çimen, Ö., Keskin, S. N., Şimşek, S., Kalay, E., 2010. Yüksek Plastisiteli Bir Kilin Mühendislik Özelliklerine Pomza ve Mermer Tozunun Etkisi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, Cilt 2, İstanbul Kültür Üniversitesi, 855-863.
 • Çimen, Ö., Saltan, M., Keskin, S. N., 2015. Stabilization of Clayey Subgrade with Waste Pumice for Road Infrastructure. Science and Engineering of Composite Materials. Volume 22, Issue 5, Pages 583–590).
 • Çimen, Ö., Dereli, B., Keleş, E. 2020. Üç Farklı Bölgeye Ait Pomzanın Yüksek Plastisiteli Kile Etkisinin Karşılaştırılması. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), 427-433.
 • Dönmez, M., Akçay, A.E., Kara, H., Türkecan, A., Yergök, A.F., Esentürk, K., 2005. 1/100000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. Aksaray-L32 paftası, MTA., Ankara.
 • Ercan, T., 1985. Orta Anadoludaki Senoziyik Volkanizması. MTA Yayınları, Ankara, s.119-140. Erenson, C., Terzi, N. U., Yılmaztürk, F., 2015.
 • Displacement Behavior of Strip Footing on Pile Stabilized in Clayey Earth Slopes. International Journal of Advanced Research, Volume 3, Issue 12, 1100 – 1102.
 • Ergün, D., Ergün, R., Evcik, E. Öziş, T. N., Akkurt, İ., 2016. The Relation Between the Extent of Radiological Findings and Respiratory Functions in Pneumoconiosis Cases of Dental Technicians who are Working in Ankara. Tuberk Toraks, 64(2):127-136.
 • Gencel, O., 2015, Characteristics of Fired Clay Bricks with Pumice Additive. Energy and Buildings. Elsevier, 102, 217-224.
 • Gökalp, Z., Başaran, M., Uzun, O., 2011. Compaction and Swelling Characteristics of Sand-Bentonite and Pumice - Bentonite Mixtures. Clay Minerals, 46(3), 449-459.
 • Güneri, E., Aksoy, Y. Y., 2020. Pomza Katkısı Varlığında Kum - Bentonit Karışımlarının Hacimsel Deformasyon ve Yüksek Sıcaklık Altında Kayma Davranışlarının İncelenmesi. Politeknik Dergisi, Basım Aşamasında.
 • Gür, K., Zengin, M., Uyanöz, R., 1997. Pomzanın Tarım ve Çevre Açısından Önemi. 1. Isparta Pomza Sempozyumu, s.125-132, Isparta.
 • http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/pomza, erişim tarihi:18.03.2019.
 • http://www.maden.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay. php?kod=25, erişim tarihi: 01.05.2020. TMMOB, 1990. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik, 14.9.1990 tarih 20635 sayılı Resmi Gazete.
 • Head, K. H., 1992. Manual of Soil Laboratory Testing. Volume 1, Second Edition, John Wiley and Sons, Inc., Great Britain.
 • Hossain, K. M. A., 2004. Potential Use of Volcanic Pumice as a Construction Material. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 16(6), 573-577.
 • Hossain, K. M. A., Lachemi, M., Easa, S., 2007. Stabilized Soils for Construction Applications Incorporating Natural Resources of Papua New Guinea. Resources, Concervations and Recycling, 51(4), 711-731.
 • Irvine, T. N., Baragar, W. R. Â., 1971. A Guide to the Chemical Classification of the Common Volcanic Rocks. Canadian Journal of Earth Science, c.8,523- 548. Keskin, S. N., Sungur, A., Akan, R., Uzundurukan, S., 2017. İnce Taneli Zeminlerde Katkı Maddelerinin Ve Donma-Çözülme Çevriminin Serbest Basınç Dayanımına Etkisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5(3), 473-478.
 • Köksal, N., Kayhan, S., 2019. Diğer Pnömokonyozlar ve Metallere Bağlı Akciğer Hastalıkları.
 • Lee, N., Baek, K., Park, S., Hwang, I., Chung, I., Choi, W., Jung, H., Lee, M., Yang, S., 2018. Pneumoconiosis in a Polytetrafluoroethylene (PTFE) Spray Worker: a Case Report with an Occupational Hygiene Study. Ann Occup Environ Med. 2018 Jun 4;30:37.
 • Moitra, S., Bandyopadhyay A., Moitra S. 2018. Mica Pneumoconiosis: a Neglected Occupational Lung Disease. Lancet Respir Med. 2018 Aug;6(8):e39. Na, J. P., Imanaka, M., Suganuma, N. 2017. Japanese Workplace Health Management in Pneumoconiosis Prevention. Journal of Occupational Health. 59(2):91- 103.
 • Orhan, M., Özer, M., Işık, N. S., 2013. Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri. Cilt I, Gazi Kitabevi, Ankara. Rushton, L. 2017. The Global Burden of Occupational Disease. Current Environmental Health Reports. 4(3):340-348.
 • Sarı, G., Piyal, B. 2019. Pnömokonyozu Önlemek; Japonya -Türkiye Karşılaştırması, Pneumoconiosis Prevention; Japan - Turkey Comparison. Bozok Medical Journal, 9(04), 162.
 • Terzi, N. U., Ozsoy, M. U., Yilmazturk, F., Gullu, B., Erenson, C. 2018. Effects of Tire Chips on the Shrinkage and Cracking Characteristics of Clayey Soils. Materiali in Tehnologije, 52(2), 143-150.
 • Transport and Road Research Laboratory, (TRRL), 1993. Cone Penetrometer Test. Crowthorne, Berkshire.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat KALKAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4350-1599
Türkiye


Can ERENSON Bu kişi benim
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6616-6180
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2020
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 59Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { madencilik792401, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2020}, volume = {59}, number = {3}, pages = {193 - 205}, doi = {10.30797/madencilik.792401}, title = {ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kalkan, Murat and Erenson, Can} }
APA Kalkan, M. & Erenson, C. (2020). ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Scientific Mining Journal , 59 (3) , 193-205 . DOI: 10.30797/madencilik.792401
MLA Kalkan, M. , Erenson, C. "ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 193-205 <http://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/56728/792401>
Chicago Kalkan, M. , Erenson, C. "ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Scientific Mining Journal 59 (2020 ): 193-205
RIS TY - JOUR T1 - ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - MuratKalkan, CanErenson Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30797/madencilik.792401 DO - 10.30797/madencilik.792401 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 205 VL - 59 IS - 3 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.792401 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.792401 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Murat Kalkan , Can Erenson %T ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 59 %N 3 %R doi: 10.30797/madencilik.792401 %U 10.30797/madencilik.792401
ISNAD Kalkan, Murat , Erenson, Can . "ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Scientific Mining Journal 59 / 3 (Eylül 2020): 193-205 . https://doi.org/10.30797/madencilik.792401
AMA Kalkan M. , Erenson C. ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Madencilik. 2020; 59(3): 193-205.
Vancouver Kalkan M. , Erenson C. ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Scientific Mining Journal. 2020; 59(3): 193-205.
IEEE M. Kalkan ve C. Erenson , "ATIK ELEK ALTI POMZA MALZEMESİNİN KİLLİ ZEMİN ORTAMLARINDA MÜHENDİSLİK KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Scientific Mining Journal, c. 59, sayı. 3, ss. 193-205, Eyl. 2020, doi:10.30797/madencilik.792401

22562 22561 22560 22590 22558