Cilt: 59 - Sayı: 4, 1.12.2020

Yıl: 2020

Derleme

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

5. PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK TAHMİNİ

22562 22561 22560 22590 22558