Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

RECOVERY OF GOLD AND SILVER FROM WASTES GENERATED IN JEWELRY PRODUCTION

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 1, 51 - 61, 01.03.2021
https://doi.org/10.30797/madencilik.899238

Öz

In this study, it was aimed to recover metallic values by gravity methods from the floor sweeping waste with high gold and silver contents, which are produced as a result of various activities in the jewelry workshops. In addition, the metallic values that remains in the slag phase after thermal process of the floor sweeping wastes were concentrated by centrifugal separators. As a result of gravity separation tests in which the floor sweeping waste subjected to shaking table, MGS (multi gravity separator) and Knelson concentrator, a heavy product (24.2% wt.) was produced with 638 g/t Au and 6227 g/t Ag grades and the metal recovery rates were calculated as 84.4% and 82.2%, respectively. The slag was first ground below 100 μm and then fed to the centrifugal separators in order to obtain fine size gold and silver particles that were trapped in the glassy phase. As a result of enrichment studies with Knelson concentrator, a concentrate (13.8% wt.) was obtained with 30 g/t Au and 52 g/t Ag grades, and the metal recoveries were found as 64.6% and 44.4%, respectively.

Kaynakça

 • Akcil, A., Erust, C., Gahan, S., Ozgun, M., Sahin, M., Tuncuk, A., 2015. Precious Metal Recovery from Waste Printed Circuit Boards Using Cyanide and Non-Cyanide Lixiviants–A Review. Waste Management, 45, 258–271. doi:10.1016/j.wasman.2015.01.017.
 • Ammen, C. W., 1997. Recovery and Refining of Precious Metals. 2nd ed. New York: Chapman & Hall.
 • Aydın, Ş. B., Gül, A., 2020. Environmentally Friendly Process Instead of Cyanide Leaching on Recycling of Gold and Silver from Jewellery Scraps and Wastes. Waste Management & Research, https://doi. org/10.1177/073424 2X20931947.
 • Burat, F., Özer, M., 2018. Physical Separation Route for Printed Circuit Boards (PCBs). Physicochemical Problems of Mineral Processing, 54, (2), 554-566.
 • Burat, F., Baştürkcü, H., Özer, M., 2019. Gold&silver Recovery from Jewelry Waste with Combination of Physical and Physicochemical Methods. Waste Management, 89, 10-20, (2019).
 • Burat, F., Demirağ, A., Şafak, M. C., 2020. Recovery of Noble Metals from Floor Sweeping Jewelry Waste by Flotation‑Cyanide Leaching. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22, 907-915.
 • Canda, L., Heput, T., Ardelean, E., 2016. Methods for Recovering Precious Metal from Industrial Waste. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 106. Chmielewski, A. G., Urbanski, T. S., Migdal, W., 1997.
 • Separation Technologies for Metals Recovery from Industrial Wastes. Hydrometallurgy, 45, 333-344.
 • Corti, C. W., 1997a. Recovery and Recycling In Gold Jewellery Production. Gold Technology, 21, 11.
 • Corti, C. W., 1997b. In-House Gold Refining: The Options. Gold Technology, 21, 31.
 • Corti, C. W., 2002. Recovery and Refining of Gold Jewellery Scraps and Wastes. The Santa Fe Symposium on Jewellery Manufacturing Technology, 1-20. London.
 • Delfini, M., Manni, A., Massacci, P., 2000. Gold Recovery from Jewellery Waste. Minerals Engineering, 13 (6), 663- 666.
 • Ferrini, M., Manni, A., Massacci, P., 1998. Chemical Analyses by ICP-AES of Jewellery Waste in Italy. In Proc. Biennial International Conference on Chemical Measurement and Monitoring of the Environment. Enviro Analysis 98, Ottawa, 501-506.
 • Garside, M., 2020. Gold Demand Worldwide, https:// www.statista.com/statistics/299609/gold-demand-byindustry- sector-share/. Yayın tarihi 10 Temmuz. Erişim tarihi 26 Temmuz 2020.
 • Houseley K., Apling A. C., Chapman R. J., 1998. Effect of Particle Size and Shape on Recovery of Gold By Use of A Knelson Concentrator. Innovation in Physical Separation Technologies, Richard Mozley Symposium, 65-72.
 • Kaya, M. 2016. Recovery of Metals and Nonmetals from Electronic Waste by Physical and Chemical Recycling Processes. Waste Management, 57, 64–90. doi:10.1016/j.wasman.2016.08.004.
 • Kaspin, S., Mohamad, N., 2015. Investigating the Standard Process of Conventional Gold Refining Process In Kelantan. Malaysia, 2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering.
 • Loewen, R., 1989. Refining Jeweler’s Wastes. Proceedings, Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 331.
 • Manni, A. İ, Saviano, G., Massacci, P., 2001. Technical Note: Characterization of Gold Particles in Recoverable Waste Matrix. Minerals Engineering, 14 (12), 1679-1684.
 • Mbaya, R. K. K., 2004. Recovery of Noble Metals from Jewellery Wastes, Tshwane University of Technology, Doctorate Thesis.
 • Potgieter, J. H., Potgieter, S. S, Mbaya, R. K. K., Teodorovic, A, 2004. Small-Scale Recovery of Noble Metals from Jewellery Wastes. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, 563-572.
 • Sabah, E, Şapçı, F. O., 2020. Ramat Geri Kazanım Prosesinde Açığa Çıkan Cüruflardan Gravite Ayırması ile Altın Kazanımı. Politeknik Dergisi, doi:10.2339/ politeknik.742859.
 • Spiller D. E., 1983. Gravity Separation of Gold Then and Now, Mining Yearbook, Colorado Mining Association, Colorado.
 • Yazıcı, E. Y., Deveci, H., 2014. Ferric Sulphate Leaching of Metals from Waste Printed Circuit Boards. International Journal of Mineral Processing, 133, 39-45.
 • Wills, B. A. and Napier-Munn, T., 2006. Wills’ Mineral Processing Technology. 7th Edition, Butterworth- Heinemann, Oxford.

KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 1, 51 - 61, 01.03.2021
https://doi.org/10.30797/madencilik.899238

Öz

Bu çalışmada, kuyumcu atölyelerindeki çeşitli faaliyetler sonucunda açığa çıkan, yüksek altın ve gümüş içeriklerine sahip zemin süpürme artıklarından metalik değerlerin gravite yöntemleri ile geri kazanılması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu artıklardaki değerli metalleri kazanmak için uygulanan ısıl işlemler sonucunda oluşan cüruf içerisinde kalan altın ve gümüşü konsantre etmek amacıyla santrifüj ayırıcılar kullanılarak zenginleştirme deneyleri yapılmıştır. Yüksek metal içeriklerine sahip zemin süpürme artığı ile sarsıntılı masa, MGS (multi gravite separator) ve Knelson konsantratörü kullanılarak yapılan zenginleştirme işlemleri sonucunda, ağırlıkça %24,2 oranında bir ağır ürün 638 g/t Au ve 6227 g/t Ag içerikleri ile üretilmiş, metal kazanma verimleri ise sırasıyla %84,4 ve %82,2 olarak bulunmuştur. Cüruf içerisinde ince boyutlarda hapsolmuş altın ve gümüş’ün kazanılması amacıyla malzeme ilk olarak 100 μm altına öğütülmüş ve daha sonra santrifujlü ayırıcılara beslenmiştir. Knelson konsantratörü ile yapılan zenginleştime çalışmalarının sonucunda, ağırlıkça %13,8 oranında bir ağır ürün 30 g/t Au ve 52 g/t Ag içerikleri ile elde edilmiş olup, metal kazanma verimleri sırasıyla % 64,6 ve % 44,4 olarak bulunmuştur.

Kaynakça

 • Akcil, A., Erust, C., Gahan, S., Ozgun, M., Sahin, M., Tuncuk, A., 2015. Precious Metal Recovery from Waste Printed Circuit Boards Using Cyanide and Non-Cyanide Lixiviants–A Review. Waste Management, 45, 258–271. doi:10.1016/j.wasman.2015.01.017.
 • Ammen, C. W., 1997. Recovery and Refining of Precious Metals. 2nd ed. New York: Chapman & Hall.
 • Aydın, Ş. B., Gül, A., 2020. Environmentally Friendly Process Instead of Cyanide Leaching on Recycling of Gold and Silver from Jewellery Scraps and Wastes. Waste Management & Research, https://doi. org/10.1177/073424 2X20931947.
 • Burat, F., Özer, M., 2018. Physical Separation Route for Printed Circuit Boards (PCBs). Physicochemical Problems of Mineral Processing, 54, (2), 554-566.
 • Burat, F., Baştürkcü, H., Özer, M., 2019. Gold&silver Recovery from Jewelry Waste with Combination of Physical and Physicochemical Methods. Waste Management, 89, 10-20, (2019).
 • Burat, F., Demirağ, A., Şafak, M. C., 2020. Recovery of Noble Metals from Floor Sweeping Jewelry Waste by Flotation‑Cyanide Leaching. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22, 907-915.
 • Canda, L., Heput, T., Ardelean, E., 2016. Methods for Recovering Precious Metal from Industrial Waste. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 106. Chmielewski, A. G., Urbanski, T. S., Migdal, W., 1997.
 • Separation Technologies for Metals Recovery from Industrial Wastes. Hydrometallurgy, 45, 333-344.
 • Corti, C. W., 1997a. Recovery and Recycling In Gold Jewellery Production. Gold Technology, 21, 11.
 • Corti, C. W., 1997b. In-House Gold Refining: The Options. Gold Technology, 21, 31.
 • Corti, C. W., 2002. Recovery and Refining of Gold Jewellery Scraps and Wastes. The Santa Fe Symposium on Jewellery Manufacturing Technology, 1-20. London.
 • Delfini, M., Manni, A., Massacci, P., 2000. Gold Recovery from Jewellery Waste. Minerals Engineering, 13 (6), 663- 666.
 • Ferrini, M., Manni, A., Massacci, P., 1998. Chemical Analyses by ICP-AES of Jewellery Waste in Italy. In Proc. Biennial International Conference on Chemical Measurement and Monitoring of the Environment. Enviro Analysis 98, Ottawa, 501-506.
 • Garside, M., 2020. Gold Demand Worldwide, https:// www.statista.com/statistics/299609/gold-demand-byindustry- sector-share/. Yayın tarihi 10 Temmuz. Erişim tarihi 26 Temmuz 2020.
 • Houseley K., Apling A. C., Chapman R. J., 1998. Effect of Particle Size and Shape on Recovery of Gold By Use of A Knelson Concentrator. Innovation in Physical Separation Technologies, Richard Mozley Symposium, 65-72.
 • Kaya, M. 2016. Recovery of Metals and Nonmetals from Electronic Waste by Physical and Chemical Recycling Processes. Waste Management, 57, 64–90. doi:10.1016/j.wasman.2016.08.004.
 • Kaspin, S., Mohamad, N., 2015. Investigating the Standard Process of Conventional Gold Refining Process In Kelantan. Malaysia, 2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering.
 • Loewen, R., 1989. Refining Jeweler’s Wastes. Proceedings, Santa Fe Symposium on Jewelry Manufacturing Technology, 331.
 • Manni, A. İ, Saviano, G., Massacci, P., 2001. Technical Note: Characterization of Gold Particles in Recoverable Waste Matrix. Minerals Engineering, 14 (12), 1679-1684.
 • Mbaya, R. K. K., 2004. Recovery of Noble Metals from Jewellery Wastes, Tshwane University of Technology, Doctorate Thesis.
 • Potgieter, J. H., Potgieter, S. S, Mbaya, R. K. K., Teodorovic, A, 2004. Small-Scale Recovery of Noble Metals from Jewellery Wastes. The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy, 563-572.
 • Sabah, E, Şapçı, F. O., 2020. Ramat Geri Kazanım Prosesinde Açığa Çıkan Cüruflardan Gravite Ayırması ile Altın Kazanımı. Politeknik Dergisi, doi:10.2339/ politeknik.742859.
 • Spiller D. E., 1983. Gravity Separation of Gold Then and Now, Mining Yearbook, Colorado Mining Association, Colorado.
 • Yazıcı, E. Y., Deveci, H., 2014. Ferric Sulphate Leaching of Metals from Waste Printed Circuit Boards. International Journal of Mineral Processing, 133, 39-45.
 • Wills, B. A. and Napier-Munn, T., 2006. Wills’ Mineral Processing Technology. 7th Edition, Butterworth- Heinemann, Oxford.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tülin ULUCAN Bu kişi benim
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8076-5120
Türkiye


Mustafa ÖZER Bu kişi benim
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2642-6782
Türkiye


Hüseyin BAŞTÜRKCÜ Bu kişi benim
Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş., Cevher Hazırlama Birimi
0000-0001-7301-9317
Türkiye


Fırat BURAT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7051-0063
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 28 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 14 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { madencilik899238, journal = {Scientific Mining Journal}, issn = {2564-7024}, eissn = {2587-2613}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2021}, volume = {60}, number = {1}, pages = {51 - 61}, doi = {10.30797/madencilik.899238}, title = {KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI}, key = {cite}, author = {Ulucan, Tülin and Özer, Mustafa and Baştürkcü, Hüseyin and Burat, Fırat} }
APA Ulucan, T. , Özer, M. , Baştürkcü, H. & Burat, F. (2021). KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI . Scientific Mining Journal , 60 (1) , 51-61 . DOI: 10.30797/madencilik.899238
MLA Ulucan, T. , Özer, M. , Baştürkcü, H. , Burat, F. "KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI" . Scientific Mining Journal 60 (2021 ): 51-61 <http://www.mining.org.tr/tr/pub/issue/60690/899238>
Chicago Ulucan, T. , Özer, M. , Baştürkcü, H. , Burat, F. "KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI". Scientific Mining Journal 60 (2021 ): 51-61
RIS TY - JOUR T1 - KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI AU - TülinUlucan, MustafaÖzer, HüseyinBaştürkcü, FıratBurat Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30797/madencilik.899238 DO - 10.30797/madencilik.899238 T2 - Scientific Mining Journal JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 61 VL - 60 IS - 1 SN - 2564-7024-2587-2613 M3 - doi: 10.30797/madencilik.899238 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.899238 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI %A Tülin Ulucan , Mustafa Özer , Hüseyin Baştürkcü , Fırat Burat %T KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI %D 2021 %J Scientific Mining Journal %P 2564-7024-2587-2613 %V 60 %N 1 %R doi: 10.30797/madencilik.899238 %U 10.30797/madencilik.899238
ISNAD Ulucan, Tülin , Özer, Mustafa , Baştürkcü, Hüseyin , Burat, Fırat . "KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI". Scientific Mining Journal 60 / 1 (Mart 2021): 51-61 . https://doi.org/10.30797/madencilik.899238
AMA Ulucan T. , Özer M. , Baştürkcü H. , Burat F. KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI. Madencilik. 2021; 60(1): 51-61.
Vancouver Ulucan T. , Özer M. , Baştürkcü H. , Burat F. KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI. Scientific Mining Journal. 2021; 60(1): 51-61.
IEEE T. Ulucan , M. Özer , H. Baştürkcü ve F. Burat , "KUYUMCULUK KÖKENLİ ARTIKLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞÜN GERİ KAZANIMI", Scientific Mining Journal, c. 60, sayı. 1, ss. 51-61, Mar. 2021, doi:10.30797/madencilik.899238

22562 22561 22560 22590 22558