Dergi Künyesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına sahibi: Ayhan Yüksel
Sorumlu yazı işleri müdürü: Mehmet Erşat Akyazılı
Yönetim yeri ve yazışma adresi: Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY
Tel: +90 312 425 10 80 / +90 312 418 36 57 - Fax: +90 312 417 52 90
e-mail: smj@maden.org.tr
Web sitesi: http://www.madencilik.org.tr